Formål:
Formålet med puljen til styrkelse af skole-hjem-samarbejde er at styrke samarbejdet om elevernes læring og trivsel mellem skole og forældre og derved bidrage til at fastholde og fremme fællesskabets skole. 

Begrundelse for afgørelsen:
Undervisningsministeriet har modtaget i alt 24 ansøgninger, hvor der samlet blev ansøgt om 23 mio. kr. Ansøgningsfeltet har repræsenteret mange kvalificerede eksempler på arbejdet med skole-hjem-samarbejde og illustrerer den store interesse, der er for at arbejde med dette område. 

 Ud af de 24 indkomne ansøgninger er der udvalgt 5 projekter, som ud fra en samlet vurdering bedst imødekommer puljekriterierne.  

I behandlingen af de indkomne ansøgninger er der lagt særlig vægt på, at de lever op til puljens formål, at de indeholder nytænkning af samarbejdet mellem skole og forældre, hvor forældre inddrages på nye og innovative måder, der fremmer børns læring og faglige progression samt trivsel, at skoleledelse og pædagogisk personale får viden om og metoder til at styrke og nytænke forældresamarbejdet. Derudover er det vægtet positivt, at projekterne har medtænkt skoleledelses- og forvaltningsmæssige niveauer, og at projekterne indeholder en formidlingsstrategi eller overvejelser over, hvordan materiale m.v., der udvikles i forbindelse med projekterne, gøres tilgængeligt og brugbart for andre kommuner og skoler. Endelig er det vægtet, at projekterne er lokalt forankret, har en klar målgruppe, tydelige succeskriterier, samt at projekterne er vidensunderstøttet af eksisterende forskning og at der er en bred repræsentation af forskellige målgrupper.” 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse