Læringsbrætspil til styrkelse af skole-hjem samarbejdet i specialklasserne 

Et godt og konstruktivt samarbejde mellem forældre og skole er vigtigt for at sikre børnenes trivsel og læring. Samarbejdet i specialklasserne er ofte udfordret, dels som følge af det praktiske og følelsesmæssige pres forældrene er under, dels som følge af den undervisningsmæssige kompleksitet der ofte er i en specialklasse sammenhæng. Et læringsspil kan være et middel til at styrke dialog, formidle tavs viden og etablere et konstruktivt samarbejde. 

Undervisningsministeriet har tildelt Ligeværd midler til at udvikle og sprede læringsspillet. Den pulje, som projektet er støttet af, har til formål at styrke samarbejdet om elevernes læring og trivsel mellem skole og forældre og derved bidrage til at fastholde og fremme fællesskabets skole.
Man har i Undervisningsministeriets bevilling ønsket at nytænke samarbejdet mellem skole og forældre, så alle forældre inddrages som en ressource for deres børns læring og trivsel, skolens virke og blive en del af skolens fællesskab.  

Forældre- og skoleperspektivet er de to elementer der bygges ind i spillet som ligeværdige perspektiver. Den viden, der findes i de to grupper, vil blive en del af både spillets indhold og form. Der bliver på den måde skabt balance mellem forskellige videns domæner – den faglige viden på den ene side, og forældrenes viden på den anden. Spillets indhold vil bygge på erfaringer fra forældre og skole, og dermed pege på de konkrete udfordringer og muligheder, der er i samarbejdet i specialklasser. Det er vigtigt, at spillets viden bliver formidlet på en handlingsrettet og konkret måde, samtidig med, at de uformelle og ikke-personlige cases, som et spil gør brug af, i sig selv befordrer øget forståelse, fællesskab og tillid. 

Ligeværd bringer forældreperspektivet ind gennem sin forældre/pårørende forening. Ligeværd er en almennyttig forening, organiseret som et foreningsfællesskab. Blandt Foreningsfællesskabet Ligeværds medlemsorganisationer findes der en landsdækkende forældre- og pårørende organisation, ligesom der er en forening, der organiserer unge med særlige behov, og foreninger der organiserer skoler og uddannelsessteder, der arbejder indenfor specialområdet.
Forældreperspektivet repræsenteres ved 3-5 medlemmer fra Ligeværds forældre-/pårørendenetværk. Repræsentanterne vil sikre, at forældrenes perspektiv på skole-hjem-samarbejdet bliver bygget ind i det konkrete læringsspil og bidrager til spillets opbygning, indhold og form. Konsulenter tilknyttet Ligeværd vil bidrage, med viden og erfaringer om de problemstillinger, som forældrene henvender sig til Ligeværd om, i forhold til skole-hjem-samarbejdet.
Ligeværd har et formaliseret og tæt samarbejder med Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) på UC Syd. I forbindelse med dette projekt har videncenterkonsulent Christian Quvang sagt ja til at deltage. Christian er Cand. Pæd. Psych., Ph.d. og Lektor ved NVIE. Han har gennem flere år forsket i forældreperspektiver ifm. Inklusion og blev i 2013 udpeget af Ministeren for Børn og Undervisning i 2012 til at sidde i et ’Praksis og videnspanel’ for, sammen med andre forskere og praktikere, at rådgive ministeriet i forhold vedrørende inklusion og specialundervisning.  

Skoles perspektivet repræsenteres gennem forskellige faggrupper: lærere, pædagoger, repræsentanter fra skoleledelsen samt PPR-S. Repræsentanterne sikrer, at skolens perspektiv på skole-hjem-samarbejdet bliver bygget ind i det konkrete læringsspil ligesom de sikrer at de professionelle indsatser såvel som myndighedsvilkår bygges ind i spillets opbygning, indhold og form. Fagpersonernes deltagelse, forventes at bidrage til formidling af erfaring og viden til andre skolers faggrupper. 

Copenhagen Game Lab står for udviklingsproces og viden om spilmekanik. Copenhagen Game Lab (CGL) besidder ekspertviden ift. at udvikle brætspil om komplekse emner i tæt samarbejde med specialister. CGL bidrager med proces-knowhow. De har ansvar for at lede udviklingsprocessen, udarbejdelse af procesplan der får spildesign og den domænefaglige specialviden til at indgå konstruktivt og effektivt i det færdige spil. CGL har udviklet en lang række læringsspil, og har erfaringer med at udvikling af brætspil, der understøtter læring mellem mennesker. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse