Folkemødet er en unik mulighed for at få udbredt synspunkter og holdninger og skabe kontakter og netværk for det fremtidige arbejde for voksne, børn og unge med særlige behov. Derfor er Ligeværd til stede på Folkemødet 2019.

I år står vi ikke i vores eget telt, men vi kommer gerne forbi dit telt og deltager i et arrangement. Kontakt os gerne allerede nu og lav en aftale. Du er også meget velkommen til at prikke os på skulderen til en dialog om børn, unge og voksne med særlige behov, når du møder os.

Nedenfor kan du se hvem af Ligeværds medarbejdere, du kan møde på Folkemødet 2019 og de emner, du kan snakke med dem om.

Esben L. Kullberg

Sekretariatschef

Email: esben@ligevaerd.dk

Mobil: 24972718

 • Trivsel og vilkår for børn og unge med særlige behov.
 • Forhold for forældre til børn og unge med særlige behov
 • STU, visitation, gode overgange, valgmuligheder og trivsel
 • Beskæftigelsesindsatser for borgere med kognitiveudfordringer
 • Den Forberedende Grunduddannelse
 • Unge mellem STU og FGU

Julie Fabian

Socialfaglig konsulent og projektleder

Email: julie@ligevaerd.dk

Mobil: 20368009

 • Når kommunen bliver en modspiller i stedet for en medspiller.
 • Klagesystemets sociale slagside, hvor de bedst formulerede får mere ret end de ringere formulerede – selvom de ringere formulerede måske er dem, der har mest brug for hjælpen.
 • Den gode inklusion i folkeskolen og specialklasserne er noget, vi skaber sammen.

Mette Davidsen

Udviklingskonsulent og projektleder

Email: mette@ligevaerd.dk

Mobil: 22343113

 • Digital deltagelse af unge og voksne med særlige behov (det digitale offentlige Danmark, sociale medier, digital økonomi).
 • Brugerinddragelse af unge med særlige behov i udvikling af støtteværktøjer (digitale, sociale, kompetence)
 • Fritidsliv for unge med særlige behov. (Deltagelse, frivillighed, foreningsliv)

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse