Onsdag 23. maj forsvarer Leo Komischke-Konnerup sin Ph.d.-afhandling, hvor han har undersøgt skole- og uddannelsespraksis på frie pædagogiske institutioner for unge med særlige behov.

På disse institutioner har man udviklet en praktisk skole- og uddannelsespraksis, der tager udgangspunkt i den antagelse, at eleverne kan lære og danne sig som alle andre mennesker – på trods af negative erfaringer med undervisning og skole, hvor mange af disse elever har lært, at de ikke kan lære i skolen, og at de heller ikke rigtig hører til i skolens fællesskab. Et alvorligt handicap at pådrage sig i et samfund, der i meget høj grad kræver, at alle lærer og uddanner sig livet igennem.

Ph.d-projektet er udviklet og finansieret i samarbejde med 30 frie skoler og uddannelsessteder for unge med særlige behov, som er organiseret i foreningen Ligeværd.

Ligeværd er en almennyttig forening, der arbejder for og med børn, unge og voksne med særlige behov. Ligeværds medlemsforeninger organiserer både unge med særlige behov, forældre/pårørende, skoler, uddannelsessteder og socialøkonomiske virksomheder, og arbejdet er fokuseret på at skabe bedre skolegang, uddannelsesvilkår, beskæftigelsesvilkår og boligforhold for mennesker med særlige behov.

– Vi er glade for, at der med denne Ph.d sættes fokus på, hvad denne gruppe af unge har brug for, og hvad det er Ligeværds skoler og uddannelsessteder kan gennem den praksisnære pædagogik. De lykkes med at lægge vægt på den gode tid og det sociale fællesskab, som mange af de unge har været udelukket fra under deres skolegang, siger Ligeværds sekretariatschef Esben Kullberg om forsvaret af Leo Komischke-Konnerups Ph.d.

Praktiske oplysninger:

Ph.d’en ”Gentagelsens pædagogik. En almen pædagogisk undersøgelse af pædagogisk praksis for unge med særlige behov” bliver forsvaret den 23. maj kl. 13.00 på Aalborg Universitet i lokale 1.104 (auditoriet), Kroghsstræde 3, 9220 Aalborg.

I bedømmelseskomiteen sidder:

  • Lektor Mogens Jensen, Aalborg Universitet (formand)
  • Lektor Merete Wiberg, Aarhus Universitet
  • Professor Michael Uljens, Åbo Academy University
  • Lektor Thomas Szulevicz, Aalborg Universitet

Leo Komischke-Konnerup:

Leo Komischke-Konnerup er ph.d.-studerende ved Aalborg Universitet (Institut for psykologi og kommunikation) og er desuden ansat som chefkonsulent ved University College Syd. Han er uddannet lærer (1983), lektor i pædagogik (2006) og kandidat i Generel Pædagogik (2007). Han har tidligere arbejdet som lærer og leder i folkeskolen, på frie skoler og på sociale døgninstitutioner. Leo er desuden forfatter til en lang række publikationer om pædagogiske emner.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse