Moderne hjælpemidler letter teoriundervisningen for unge med særlige behov, fortæller kørelærer Alice Johansen, som har hjulpet hundredvis af unge gennem teori- og køreundervisning.

Af EVA ANDERSEN

Ikke to køreelever er ens. Nogle har let ved det hele. Andre må kæmpe med at få teorien på plads, og andre igen bliver udfordret, når de sidder bag rattet og skal begå sig i trafikken i det virkelige liv.

Alice Johansen har sammen med sin mand Knud drevet køreskole i over 35 år. Hun slår fast, at selv om man har svært ved at læse og skrive, kan det godt lade sig gøre at bestå teori- og køreprøve. Men det kræver tålmodighed og ekstra forberedelse.

-Jeg møder en del unge med særlige udfordringer. Hvis det kun drejer sig om at have svært ved at læse og skrive, betyder det ikke det store i dag. Man skal kunne sætte et kryds ud for ”ja” eller ”nej” i teoriprøven, og man kan lytte til og se øvelserne på sin computer. Det er ikke som i gamle dage, da man skulle kunne læse teoribogen. Det nye e-learning-system har gjort teoriundervisningen lettere for de unge, som har vanskeligt ved det boglige, fortæller hun.

Ekstra undervisning

Som køreelev skal man ifølge loven have mindst 16 timers køreundervisning på vejene, inden man kan gå op til køreprøve, men en del elever har brug for flere timer, inden de er klar til at møde den motorsagkyndige til køreprøven.

-20, 30 – nogle gange 40 timer. Det er meget forskelligt, fortæller Alice Johansen, som et par gange har givet den svære besked til en elev – ”måske egner du dig ikke til at tage et kørekort” eller ”måske er det bedre, du venter”.

– Det er sket et par gange, at jeg har rådet en elev til at vente et par år og se, om han eller hun er blevet mere klar til den tid, siger Alice Johansen.

Nogle køreelever har svært ved selve kørslen, og her hjælper e-learning desværre ikke. Andre er mere praktisk orienterede og kan bedre forstå undervisningen på vejen end i teorilokalet. Og så der de elever, som trods hjælpemidler har så svært ved teoriundervisningen, at de dumper teoriprøven flere gange. I de tilfælde er der ikke andet at gøre end at øve og øve, lyder det fra kørelæreren.

-Min erfaring er, at eleven har meget bedre chancer for at bestå teoriprøven, hvis han har fået hjælp hjemmefra. I mange tilfælde er forældrenes hjælp direkte nødvendig, det er præcis ligesom når man hjælper sine børn med lektierne i skolen.

Lægen bestemmer

Inden man overhovedet kan få lov at gå op til køreprøve, skal man have en lægeerklæring fra sin praktiserende læge. Det er nemlig lægen, som vurderer, om man er egnet til at køre bil.

Har man en diagnose – det kan for eksempel være ADHD, kan det tage længere tid at blive godkendt til at gå op til køreprøve. I sidste instans bygger afgørelsen på en sundhedsfaglig vurdering fra en speciallæge.

Gode råd fra kørelæreren:

Vælg en erfaren kørelærer, som ved, at mennesker er forskellige og har forskellige forudsætninger for at følge med i undervisningen. Vælg gerne en kørelærer, som har overskud til at tage sig af de elever, som har særlig svært ved undervisningen.

Øvelse gør mester. Det giver selvtillid, når man bruger god tid på at øve teorien derhjemme. Det er en god idé at få hjælp fra sine forældre.

Vær tålmodig og tag imod den teoriundervisning, du har brug for. Hos Alice og Knuds køreskole er prisen for teoriundervisningen fast og lyder på 2100 kr. Der er ingen begrænsning på, hvor tit man kan møde op til teoriundervisningen, som foregår to gange om ugen i køreskolens lokaler i Thisted.

Lægen skal vurdere – er du egnet til at køre bil?

Når man skal tage kørekort, er det et krav, at man får en godkendt lægeerklæring (lægeattest). Lægeerklæringen skal udstedes af den praktiserende læge.

Formålet med lægeerklæringen er at undersøge, om man er fysisk egnet til at køre bil. Dette undersøger lægen ved at undersøge blandt andet synet, og om man er farveblind.

Lægen spørger måske også, om man har tendens til at være svimmel eller har andre problemer med helbredet. Desuden tager lægen stilling til, om tidligere sygdom eller en diagnose kan have indflydelse på evnen til at køre bil.

Har man f.eks. været udsat for at besvime, vil det højst sandsynligt betyde, at en lægeerklæring ikke umiddelbart kan godkendes. Den videresendes derfor til embedslægen, som vil foretage en ny vurdering.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse