Sonja Knudsen – vejleder i UFL-Syd Vest 

Som vejleder er jeg og de øvrige vejledere i UFL Sydvest med til at afvikle klubaftner og organisere aktiviteter på baggrund af de unges ønsker. Jeg ser det som en fornem opgave som vejleder at sørge for, at klubaftner og aktiviteter forløber, så alle har det rart og hyggeligt og får en positiv oplevelse. Som vejleder er det også vigtigt at kunne lytte til de unge og høre om deres oplevelser, udfordringer, eventuelle bekymringer og hvad de ellers har på hjerte. Og jeg finder, at det er vigtigt som vejleder at kunne rådgive og vejlede de unge, når de har behov herfor. En af mine vigtige roller som vejleder er, at være kasserer for UFL Sydvest. Dette indebærer, at jeg søger midler til afvikling af foreningens aktiviteter, så de unge kan tilbydes aktiviteter, der er økonomisk overkommelig, da de unge typisk ikke har for mange penge. Jeg har som kasserer ligeledes en opgave med årligt at udarbejde budget og regnskab til foreningens generalforsamling. 

Jeg blev introduceret til Ligeværd og Unge For Ligeværd for nok ca. 15 år siden i forbindelse med, at min søn gik i en specialklasse i folkeskolen. Efterfølgende kom jeg i bestyrelsen for Lokalforening Ligeværd Sydvestjylland og sidenhen blev jeg aktiv vejleder i UFL Sydvest. 

Jeg er ansat med kommunal administration af miljøforhold på virksomheder. Det indebærer, at jeg er i dialog med en række virksomheder omkring deres miljøforhold.  

Det er meget livsbekræftende at arbejde med de unge i UFL Sydvest. Man mærker tydeligt fra de enkelte klubaftner, at de unge sætter pris på arrangementerne og samværet med os vejledere. De unge giver tilbage – og jeg får som vejleder lyst til at bruge mere af min fritid på de unge mennesker. Men i UFL Sydvest har vi nogle dejlige unge mennesker, som er gode til at tage hånd om hinanden og hjælpe hinanden. Det er en målgruppe, der ved, at de skal / bør støtte op om hinanden. Det er fritid, der giver mening. Det er dejligt, at være med til at gøre en forskel for andre mennesker. Fællesskab og samvær med de øvrige vejledere i klubben tæller også i arbejdet med de unge og i mit engagement i klubben. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse