UFL’s mange klubber landet over har en lang række frivillige tilknyttet. En af dem er Georgiana Timofte, som er frivillig i UFL Storkøbenhavn. Det er et gensidigt forhold, som både hun og klubbens medlemmer får meget ud af. 

Tekst og foto: Peter Christensen 

Georgiana Timofte er en ung kvinde på 25. Hun bruger ugentligt 3-4 timer på en klubaften i UFL Storkøbenhavn. Da der er to klubber i UFL Storkøbenhavn bliver det til en del. Hun er et smilende og imødekommende menneske med et positivt og vindende væsen, som ikke efterlader nogen tvivl om, hvorfor de unge UFL’ere er glade for hendes indsats. Dette interview er både en anerkendelse, et thumbs-up og en taknemmelighed over for hendes, men også alle andre frivilliges indsats i landets UFL Klubber. 

– Hver gang jeg kommer hjem efter en klubaften, kan jeg mærke jeg har fået så meget positiv energi. Min egen selvtillid vokser også ved det. Jeg siger det fordi, da jeg startede her kunne næsten ikke tale dansk, efter to år på kursus. Da jeg kom her følte jeg mig så sikker med de unge, at jeg ikke var genert over at tale dansk . Jeg skulle bare snakke. Så jeg lærer faktisk noget nyt fra dem hver gang, fortæller Georgiana. 

Kram og smil over det hele 

Georgiana er af rumænsk oprindelse. Hun startede på at læse til bygningskonstruktør i Danmark for 6 år siden. Al undervisning var på engelsk, så det var ikke et problem. Hun har efterfølgende været ansat som byggesagsbehandler i Københavns Kommune i et par måneder, men søger pt. job. Der vil en forbedring af hendes dansk – som nu indskudt ikke er så ringe endda – øge hendes muligheder, men det er ikke det afgørende for hendes frivillige arbejde. 

– Min kæreste Peters søster er en af de unge, der kommer i klubben. Og jeg kan huske den første gang jeg kom her, hun invitererede os til klubben, det var juleafslutning ved årsskiftet for familie og venner. Det var bare hyggeligt og glade mennesker. Jeg vidste med det samme, at det var et sted jeg gerne vil komme. Det var bare som en stor familie. Der var kram over det hele og smil og glæde. Det er et sted hvor man kan være sig selv og vokse. 

Tirsdags- og torsdagsklub 

UFL Storkøbenhavn har en tirsdagsklub, der holder klubaften hver 14. Dag, og en torsdagsklub med en ugentlig klubaften. Tirsdagsklubben er til klubmedlemmer mellem 17 og 23. Torsdagsklubben er mere for de ældre klubmedlemmerne. UFL Storkøbenhavn har tilknyttet 9 frivillige vejledere. 

– Jeg har mest erfaring med torsdagsklubben, hvor der typisk kommer 30 til en klubaften, nogle gange mere, men jeg begynder også at komme i tirsdagsklubben. De unge bringer deres venner med ind i klubben, og vi har alle muligheder i vores lokaler, fortsætter Georgiana. 

Lokaler med alle muligheder 

Et blik rundt i lokalerne, som Brøndby Kommune har stillet til rådighed ved Ungdomsskolen i Horsedammen, bekræfter at her er alle muligheder for et godt og aktivt klubliv. Her kan de unge spille billard, bordtennis, computer eller alle mulige andre spil. Et stort lokale med den længste hjørnesofa i miles omkreds sørger for, at alle kan være med til i fællesskab at planlægge og snakke om klublivet. Klublokalerne har et stort køkken til madlavning, når medlemmerne skal spise sammen på en klubaften, og en disk hvor der bliver solgt sodavand og andet godt til hygge. Det sidste er en aktivitet som klubmedlemmerne selv styrer med indkøb, salg og regnskab. Og et mindre lokale, hvor man kan være fortrolig, hvis et klubmedlem har brug for en mere privat snak om problemer og udfordringer. 

– Nogle gange kan det være familieproblemer, hvis de føler sig misforstået og ikke synes de kan tale ordentligt med familien eller venner. Andre gange kan det være problemer med et job, så støtter vi de unge, hvis de har brug for hjælp eller gerne vil have et råd. Det meste af tiden er alle bare glad og fortæller sjove historier, har det godt med hinanden. Det er bare så forskelligt fra aften til aften. De har deres egne behov. Nogle vil gerne spille og nogle vil gerne snakke, fortsætter Georgiana. 

– De unge føler sig hjemme og føler sig set og hørt. De er er glade for tilbuddet. Jeg skal være her og jeg lytter. Jeg tror det der gør dem glade er, at de her venner her og bliver set og hørt. 

Sammentømrede venskaber 

Klubben holder spilaften med konkurrencer, filmaften eller en pigeaften eller drengeaften. De arrangerer ture og har senest været på sommerferie på Bornholm, hvor de også var på Folkemødet. Klubmedlemmerne sammentømrede og gode venner, og hver gang de mødes opstår der en stor positiv energi omkring dem. De har et stærkt forhold til hinanden. Det kommer af alle de aktiviteter, de har lavet sammen – klubaften efter klubaften.  

Ligeværds app, DigiSafe, er selvfølgelig også et synligt redskab i UFL Storkøbenhavn. 

– Vi har brugt app’en og vist hvordan den fungerer. Der var en del der kunne, men også en del der ikke kunne. De fik ekstra hjælp og lærte det. Det var en positiv oplevelse, og jeg synes selv det er en rigtig god app. Det er dejligt, at hvis de ikke kan huske hvad de skal, kan de bare starte forfra og gå gennem spillet en gang mere, siger Georgiana. 

UFL Storkøbenhavn har været dygtige til at søge sponsorater og har fået støtte til ture og aktiviteter mange steder fra. Lige nu forsøger klubben at kontakte Brøndby Kommune, Hvidovre og Klampenborg og gøre opmærksom på deres eksistens som en mulighed for kommunernes andre unge med særlige behov. 

– De har godt af, at genhuske at vi er her, slutter Georgiana Timofte. 

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse