Din lokalforening kan også få indflydelse! 

Det lokale byråd har mulighed for at udpege repræsentanter fra handicapgrupperinger, uden for Danske Handicaporganisationer (DH), til de lokale handicapråd. På trods af at det i hovedreglen er DH, som udpeger medlemmer til de lokale handicapråd. Landsforeningen Ligeværd er ikke medlem af DH, men har alligevel opnået plads i flere handicapråd landet over. Landsforeningens bestyrelse opfordrer derfor til, at man som lokalforening søger maksimal lokalpolitisk indflydelse med henblik på evt. repræsentation i det lokale handicapråd. 

 

Handicapraad_Den_gode_praksis

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse