Produktionsskoler er et tilbud om undervisning i værksteder med fokus på praktisk uddannelse. Produktionsskolerne er meget forskellige, og den enkelte skole har stor frihed til at organisere undervisningen og produktionen efter egne ønsker og lokale behov. På de fleste skoler er undervisningen opdelt i praktisk arbejde på skolernes værksteder samt undervisning i almene fag og praktik. Antallet af værksteder varierer fra skole til skole og afhænger af den pågældende skoles størrelse. Der kan typisk være tale om værksteder inden for f.eks. metal, træ, tekstil, musik, køkken samt økologisk gartneri og landbrug. Mange skoler har IT-værksteder, hvor der arbejdes med web-design, video eller multimedier. De fleste af de ting, der produceres på skolerne, bliver fremstillet med henblik på salg. Skolerne tilbyder også undervisning i almene fag. Det kan være dansk, matematik, samfundsfag, IT, engelsk og naturfag. Der kan også, f.eks. i samarbejde med VUC, tilbydes fag på 9.-10. klasses niveau eller hf-niveau. Der er også mulighed for at komme i en kortere erhvervspraktik i private eller offentlige virksomheder. Personlig afklaring og udvikling er en integreret del af de aktiviteter, der foregår på skolen. Den daglige, individuelle rådgivning og vejledning foregår ved uformelle samtaler efter behov. Derudover tilbyder skolerne formelt tilrettelagt uddannelses- og erhvervsvejledning. 

Hvis du ønsker at gå på en produktionsskole, kan du vælge præcis den skole, du har lyst til. Det behøver ikke at være den skole, der ligger tættest på dig. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), der skal godkende din optagelse på en produktionsskole. 

For at blive optaget må du ikke være fyldt 25 år, ikke have gennemført en ungdomsuddannelse eller have forudsætninger for at starte på en, og du skal have opfyldt 9 års undervisningspligt. Det er gratis at gå på produktionsskole, og du modtager skoleydelse, mens du er elev. 

Du kan se mere om produktionsskoler på www.produktionsskoler.dk. Du kan finde din UU-vejleder på uddannelsesguiden www.ug.dk 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse