Frie Fagskoler

Frie Fagskoler tilbyder en bred vifte af kurser inden for sundhed, madlavning, tekstil og design. Frie Fagskoler er i kraft af sit høje fokus på praktiske fag en inkluderende skoleform, som er åben over for alle elever. Derfor har mange af skolerne tilbud til unge med særlige behov. De unge indgår i skolernes kostskolemiljø, og undervisningsforløbene er ofte tilrettelagt som STU-forløb. Botræning er tilrettelagt som en integreret del af undervisningen. 

På en del af de frie fagskoler bor elever med særlige behov sammen med de øvrige elever. Halvdelen af undervisningen foregår på små, særligt tilrettelagte hold. I den anden halvdel af undervisningstiden deltager de i skolens almindelige undervisning. På andre frie fagskoler bor botræningseleverne i særskilte huse, hvor de undervises i at føre egen husholdning.  To af de frie fagskoler modtager kun elever med særlige behov, og nogle skoler modtager desuden dagelever. 

Man kan komme på en fri fagskole, hvis man er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse. 

Staten yder støtte til et ophold på en fri fagskole. Støtten er indregnet i den pris, som opholdet koster. Den enkelte elev ser altså ikke selv de penge, som staten giver i tilskud. Herudover er det muligt at opnå en supplerende individuel støtte efter behov. Midlerne hertil kommer fra staten og administreres af den enkelte skole. 

De sociale myndigheder kan ligeledes yde supplerende støtte til unge med særlige behov. 

Prisen for et ophold på en fri fagskole varierer. Kontakt evt. den skole, du ønsker at gå på, og kontakt din UU-vejleder eller din sagsbehandler for at høre om muligheden for at komme på en fri fagskole og om tilskudsmulighederne for dig. 

Et ophold på en fri fagskole kan være en del af en STU, EGU eller et afklaringsår. Herudover kan et år med ”mentorstøtte” også være en mulighed. 

Du kan få flere oplysninger om Frie Fagskoler på www.friefagskoler.dk. 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse