En netværksgruppe der henvender sig til socialrådgivere og personer med socialrådgiver funktioner på skoler og uddannelsessteder i Ligeværd.

Netværket er åbent for ansatte ved medlemsinstitutioner i Ligeværd Fagligt Forum.

Netværkets Formål:
Netværksgruppen afholder 3 møder om året med det formål:

  • At dele informationer, udfordringer, løsningsmodeller
  • At orientere om det der sker på det socialfaglige område
  • At virke som rådgivende forum for det politiske arbejde i Ligeværd
  • At bidrage til høringssvar

Gennem den fælles viden og erfaring i netværket er det muligt at hente inspiration, kvalitetsikre og styrke det faglige indhold af arbejdet med at støtte unge med særlige behov. Som medlem af netværket forpligtiger man sig til at bidrage til den fælles viden ved at dele informationer, udfordringer og løsningsmodeller i netværket.

Vær med i netværket

Få mere info : Julie Fabian, telefon: 20368009, mail: julie@ligevaerd.dk

Tilmelding: julie@ligevaerd.dk.

Netværkets rammer:

Ligeværds sekretariat indkalder til møderne og sammensætter et program ud fra deltagernes input. Konsulent fra Ligeværds sekretariat faciliterer møderne.

Møderne afholdes så vidt muligt på steder, der er medlem af netværket. Derfor vil der også være mulighed for at opleve netværksmedlemmernes steder og blive inspireret.

Prisen for at deltage i netværket i 2022 er kr. 2400,-
Netværksdeltagerne afholder selv udgifter til transport og finansiering af timeforbrug.

Netværks møder i 2022

22. marts
Kl. 10.00-15.00.
Rønde Vandrehjem, Grenåvej 10 B, 8410 Rønde.
Tema: Samtalen
Tilmeldingsfrist er 14. marts

2. juni
Kl. 10.00-15.00.
Rønde Vandrehjem, Grenåvej 10 B, 8410 Rønde.
Tema: Vejlefjord som behandlingssted gennem 120 år samt hvordan de arbejder i deres STU og fysioterapi
Tilmeldingsfrist er 20. maj

14. november
Kl. 10.00-15.00.
Rønde Vandrehjem, Grenåvej 10 B, 8410 Rønde.
Tema endnu ikke fastsat.
Tilmeldingsfrist er 31. oktober

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse