En netværks gruppe for undervisere og personale, der har ansvar for at støtte den unge i brugen af digitale hjælpemidler samt anvender digitale undervisnings redskaber i undervisningen.

Netværket er åbent for ansatte ved medlemsinstitutioner i Ligeværd Fagligt Forum.

I forbindelse med DigiSafe projektet er det blevet tydeligt, at personalet fra skoler og uddannelsessteder, der har ansvar for at finde nye digitale løsninger og undervise i den digitale verdens muligheder, har stor glæde af at udveksle erfaringer, og støtte hinanden i arbejdet på dette område. IT-kundskaberne og viden om digitale hjælpemidler og undervisningsredskaber hos ressourcepersonerne omkring de unge med særlige behov er meget vigtig for, at de unge får de digitale-redskaber, der kan støtte netop deres situation. Derfor inviterer Ligeværd til netværksmøde for digitale ansvarlige.

Netværkets Formål:

At sikre at viden og erfaring om digitale hjælpemidler og undervisningsredskaber deles og udvikles blandt gruppens medlemmer samt i fællesskabet Ligeværd.

Gennem den fælles viden og erfaring i netværket er det muligt at hente inspiration, kvalitetsikre og styrke det faglige indhold af arbejdet med at støtte unge med særlige behov i at bruge digitale hjælpemidler og at anvende digitale undervisnings redskaber. Som medlem af netværket forpligtiger man sig til at bidrage til den fælles viden ved at dele informationer, udfordringer og løsningsmodeller i netværket.

Vær med i netværket

Få mere info : Mette Davidsen, telefon: 2234 3113, mail: mette@ligevaerd.dk

Tilmelding til Mette på mail mette@ligevaerd.dk

Netværkets rammer:

Ligeværds sekretariat indkalder til møderne og sammensætter et program ud fra deltagernes input. Konsulent fra Ligeværds sekretariat faciliterer møderne.

Møderne afholdes på Ligeværd sekretariat, Vejlbjergvej 8a, 8240 Risskov.

Prisen for at deltage i netværket i 2018 er kr. 2400,-
Netværksdeltagerne afholder selv udgifter til transport og finansiering af timeforbrug.

 

Netværks møder i 2018/2019

1. oktober: kl. 10.00 – 15.00
Tema: Kompetence afklaring af unge med særlige behov i forhold til digitale hjælpemidler og undervisning.

2019

4. februar: kl. 10.00 – 15.00
Tema: Fastlægges på kommende netværksmøde

6. maj: kl. 10.00 – 15.00
Tema: Fastlægges på kommende netværksmøde

7. oktober: kl. 10.00 – 15.00
Tema: Fastlægges på kommende netværksmøde

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse