En netværks gruppe for undervisere og personale, der har ansvar for at støtte den unge i brugen af digitale hjælpemidler samt anvender digitale undervisnings redskaber i undervisningen.

Netværket er åbent for ansatte ved medlemsinstitutioner i Ligeværd Fagligt Forum.

Netværket er åbent for dig, der støtter og underviser unge med særlige behov i at bruge digitale hjælpemidler og begå sig i den digitale verden. Det henvender sig også til dig, der har ansvar for at styrke dine kolleger i at bruge digitale værktøjer i deres undervisning samt støtte af unge med særlige behov.

Netværkets Formål:

 • At sikre at viden om og erfaring med digitale hjælpemidler og undervisningsredskaber deles og udvikles blandt gruppens medlemmer samt i fællesskabet Ligeværd.
 • At medlemmerne kan hente inspiration, kvalitetssikre og styrke det faglige indhold i arbejdet med at støtte unge med særlige behov i at bruge digitale hjælpemidler og at anvende digitale undervisningsredskaber.
 • At medlemmerne får fagkolleger med lignende digitale opgaver på medlemsintuitioner i Ligeværd Fagligt Forum så de, også mellem møderne, kan dele viden, informationer, udfordringer og løsninger.

Som medlem af netværket forpligtiger man sig til at bidrage til den fælles viden ved at dele informationer, udfordringer og løsningsmodeller i netværket.

Netværket for digitale ansvarlige arbejdstemaer er:

 • Pædagogisk IT:
  • Undervisning
  • Bo træning
  • Elever – viden og motivation
  • Kolleger – viden og motivation
  • Digitaldannelse
 • Administrativt IT:
  • IT-systemer
 • Digital vigtighed på alle niveauer:
  • Synlighed og prioritering
  • Formulering af Ligeværds målsætning

Vær med i netværket

Få mere info : Mette Davidsen, telefon: 2234 3113, mail: mette@ligevaerd.dk

Tilmelding til Mette på mail mette@ligevaerd.dk

Netværkets rammer:

Ligeværds sekretariat indkalder til møderne og sammensætter et program ud fra deltagernes input. Konsulent fra Ligeværds sekretariat faciliterer møderne.

Møderne afholdes på Ligeværd sekretariat, Vejlbjergvej 8a, 8240 Risskov.

Prisen for at deltage i netværket er kr. 2400,-
Netværksdeltagerne afholder selv udgifter til transport og finansiering af timeforbrug.

 

NETVÆRKS MØDER I 2020

2. marts: kl. 10.00 – 15.00
Tema: GDPR

4. maj: kl. 10.00 – 15.00
Tema:Fastlægges på kommende netværksmøde.

21. september: kl. 10.00 – 15.00
Tema: Fastlægges på kommende netværksmøde.

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse