Unge med særlige behov er særligt udfordrede med at passe på deres personlige oplysninger, og kan derfor let blive ofre for identitetstyveri. Personlige oplysninger er fx CPR-nr, Nem-ID, bankkontonummer, konti til sociale medier og passwords. Ligeværd har, igennem længere tid, søgt efter løsninger til at støtte ofrene for identitetstyveri. Overgrebene sker over hele landet, og forbrydelserne foregår både via nettet og ved personlige henvendelser.

I Unge For Ligeværd klubberne har medlemmerne talt med hinanden om; hvad personlige oplysninger er, hvornår de bruges, om oplevelserne med at blive franarret sine personlige oplysninger samt hvad medlemmerne kan gøre, hvis det sker? På skolerne og uddannelsesstederne, der er medlem af Ligeværd, har der også været fokus på problemet.

Det glæder os derfor meget, at Offerfonden har valgt at støtte Unge For Ligeværd med at udvikle et læringsbrætspil, der kan støtte unge med særlige behov som har været udsat for identitetstyveri.

Helle Bagge, vejleder i UFL-Roskilde, har haft identitetstyveri helt inde på livet. Hun har oplevet, at det kan have store økonomiske og personlige konsekvenser for de unge, og fortæller:
”I klubben har vi oplevet flere gange, at en af de unge er blevet franarret sine personlige oplysninger. Vi har ledt med lys og lygte efter både foredrag og materiale til at støtte de unge. Men det er yderst sparsomt materiale, der kan benyttes til og af unge med særlige behov. Derfor er det helt fantastisk, at Unge For Ligeværd har fået mulighed for, at lave et brætspil, som kan hjælpe med at tage snakke med ofrene for identitetstyveri og de andre unge i klubben.”

Udviklingen af et læringsbrætspil

Læringsbrætspillets indhold og form skabes af fagprofessionelle og unge med særlige behov. Fagfolk fra skoler og uddannelsessteder, der er medlem af Ligeværd, bidrager med erfaring og faglig viden om skabelse af; det gode samtalerum, støtte af ofre for identitetstyveri og forebyggelse af dette. Læringsbrætspillet afprøves løbende af unge med særlige, og på den måde sikres kvaliteten af brætspillet.

Læringsbrætspillet udvikles i tæt samarbejder med Copenhagen Game Lab, som er ekspert i at lave læringsbrætspil, der skaber dialog og bygger på fagligt indhold.

Et brætspil skaber fælles fokus.

Læringsbrætspillet skal bidrage til, at de unge med særlige behov opnår en sund skepsis mht. at dele deres personlige oplysninger samt støtte til at tale om overgrebene på en konstruktiv måde. Når brætspillet spilles, får de unge øget viden om identitetstyveri samt deres handlemuligheder, hvis skaden sker.

Helle Bagge, vejleder i UFL, udtaler:
”Brætspillet vil opfordre og hjælpe de unge til at fortælle om deres oplevelser og ikke føle skam. Vi har oplevet, når de fortæller om deres oplevelser, så hjælper det både den unge, som har været udsat for overgrebet, og de andre i klubben. De lærer både, at det ikke er normal adfærd, at andre mennesker beder om deres personlige oplysninger, men også om, hvilken adfærd der er normal mellem venner og overfor mennesker, de unge ikke kender.”

Helle Bagge fremhæver fordelene ved, at den særlige indsats er netop et brætspil:
”Vi oplever også, at nogle unge bliver snydt flere gange, derfor er det godt, at der bliver udviklet et brætspil, som vi kan spille igen og igen. Og da vores unge i mange situationer har behov for gentagelse, er det vigtigt at tage snakken om at være offer for identitetstyveri jævnligt, fordi de unge fortrænger eller glemmer, hvad vi har snakket om. På den måde inddrages nye medlemmer i klubben i snakken om identitetstyveri, og vi håber dermed, at det holder op med at være tabu at tale om blandt de unge mennesker.”

Læringsbrætspillet er færdigudviklet til november 2019.

Unge med særlige behov i hele landet vil komme til at spille det færdig læringsbrætspil. Det vil ske gennem aktiviteter i UFL-klubberne, skoler og uddannelsessteder og andre organisationer, som oplever at deres medlemmer udsættes for identitetstyveri.

Om projektet:

Projektet, Unge For Ligeværd – til kamp mod identitetstyveri, løber fra 1/10-2018 – 31/3-2021. Det er støttet økonomisk af Offerfonden under Civilstyrelsen.

Læringsbrætspillet vil være færdigudviklet til november 2019.

Få mere at viden om projektet:
Kontakt projektleder Mette Davidsen
Mail: mette@ligevaerd.dk
Tlf.: 22343113

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse