Januar 2018

Ligeværd har fået ny hovedbestyrelse, som er en nyskabelse i forhold til det tidligere forretningsudvalg, der var det daværende øverste organ i Ligeværd.

– Det nyskabende i Ligeværds hovedbestyrelse er, at Ligeværd, også på denne måde, åbner op for samarbejde og et betydeligt større netværk ved at tilknytte eksterne hovedbestyrelsesmedlemmer, forklarer Ligeværds formand, Jørn Lehmann Petersen.

Hovedbestyrelsen består af formanden og to repræsentanter fra henholdsvis Ligeværd Fagligt Forum (en fusion af FUS, SL, DHI og BUS), Unge for Ligeværd og Ligeværd Forældre og netværk (det tidligere Landsforeningen Ligeværd). Derudover kommer hovedbestyrelsen til at bestå af yderligere 6 personer. En udpeges af Kommunernes Landsforening og 5 personer bliver udpeget at de HB medlemmer, der kommer fra Ligeværds medlemsorganisationer.

– Denne sammensætning af hovedbestyrelsen sikrer Ligeværd input, bredde og et meget udvidet netværk med de muligheder det indebærer. Hovedbestyrelsen er en logisk rød tråd fra Ligeværds bestræbelser gennem de senere år om samarbejde til gavn for målgruppen af børn, unge og voksne med særlige behov. Bestræbelser som blev udtrykt i strategien om sammenhæng, samarbejde og synlighed, fortsætter Jørn Lehmann Petersen.

– Det er klart, at når Ligeværd, ud over vores egne dygtige folk i organisationerne, får tilknyttet dygtige bestyrelsesmedlemmer, som repræsenterer socialpolitiske foreninger, arbejdsgivere, lønmodtagere og kommunernes Landsforening, så får diskussionerne og initiativerne fra hovedbestyrelsen nye vinkler og ny tyngde, når vi skal drøfte skole, uddannelse, beskæftigelse, fritid og boliger for den målgruppe Ligeværd repræsenterer.

– Ligeværd går en spændende tid i møde med den nye hovedbestyrelse. Jeg glæder mig meget til arbejdet i den nye hovedbestyrelse, slutter Jørn Lehmann Petersen.

Her finder du alle hovedbestyrelsesmedlemmerne.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse