DigiSafe projektet tager afsæt i Ligeværds store erfaring med undervisning og uddannelse af unge med særlige behov. Der er udviklet en app’en, DigiSafe, som indeholder læringsspil, der fokuserer på det digitaliserede offentlige Danmark, E-handel og sociale medier. App’en har kunnet downloades siden 15. august 2016 til iOS og Android devices. 

En udviklingsgruppe, bestående af undervisere fra skole og uddannelsessteder organiseret i Ligeværd, samt vejledere fra Unge For Ligeværd og IT udviklere har i fællesskab udviklet DigiSafe. 

De unge fra Unge For Ligeværd, skoler og uddannelsessteder har testet DigiSafes læringsspil. Brugerinddragelsen i udviklingsprocessen har sikret, at DigiSafe er blevet et værktøj som unge med særlige behov kan og ønsker at gøre brug af. Gennem læringsspillene støttes opnåelse af kernekompetencer indenfor den digitale verden, og derved styrkes digitalt medborgerskab og der skabes større digital inklusion. 

Det har vist sig at DigiSafe kan være nyttige for alle grupper, som har udfordringer når de møder det digitaliserede offentlige Danmark, handler på internettet og bruger sociale medier. 

Ligeværd har valgt at udvikle en app til telefoner og tablets, da disse er kommunikationsplatforme som de unge allerede kender og benytter. Derved skaber app’en et miljø, som kan åbne den unge for læring. DigiSafes læringsspil motiverer til at gentage spillet, aktiverer den unge og er afvekslende. Erfaringer i Ligeværd viser at disse faktorer er vigtige for at opnå nye kompetencer. Derved bliver DigiSafe app’en en huskeseddel, som de unge kan bruge når de f.eks. skal logge på NemID eller handle på nettet. 

Det er vigtigt for unge med særlige behov kunne søge støtte, når de møder udfordringer i den digitale verden. Dette er ofte en udfordring for dem og det kræver at den unge er tryk ved at tage kontakten en hjælper. DigiSafe opbygger en vejlednings tjeneste via Skype, hvor de unge kan kontakte en frivillig vejleder. Gennem et samarbejde med VIA University College Århus er der opbygget en DigiSafe vejledergruppe bestående af frivillige studerende.  

Til DigiSafe projektet er også knyttet en hjemmeside, www.digisafe.dk, som er en værktøjskasse til de ressource personer, som kan støtte de unge i deres færden på internettet. Den indeholder vejledningen om bruge af DigiSafe app’en samt links til viden som kan være nyttig i støtten af den unge. I løbet af hele DigiSafe projektet er der stort fokus på at finde kanaler til de unge, så de introduceres til de hjælpeværktøjer som projektet indeholder. Det er en erfaring i Ligeværd, at de unge har svært ved at række ud efter støtte og derfor går informationskampagnen ikke kun til de unge, men også til de ressource personer som kan støtte de unge i brugen af DigiSafe app’en og at søge hjælp hos en fremmed. 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse