Netværk for digital inklusion giver nye muligheder 

Deltagelse i Digitaliseringsstyrelsens netværk for digital inklusion giver Ligeværd mulighed for at gøre opmærksom på de udfordringer, som unge og voksne med særlige behov møder, når de ønsker at benytte sig af det digitaliserede offentlige Danmarks løsninger.  Ligeværd bringer viden om borgere med særlige behov ind i denne sammenhæng, og det kan på længere sigt betyde, at nye løsninger i endnu højere grad tager højde for borgere med særlige behovs udfordringer ved at benytte digitale løsninger. 

Ligeværd har præsenteret DigiSafe app’ens læringsspil i netværket. App’en støtter kompetencer, der er vigtige for, at kunne være aktive medborgere i den digitale verden. Det viser sig at app’en støtter netop de kompetencer, som flere af netværks organisationers målgrupper også har udfordringer med at mestre. Deltagerne i netværket er repræsentanter for f.eks. flygtninge, hjemløse, indsatte og ældre. Gennem deltagelse i Netværket for digital inklusion, bliver det derved muligt at finde frem til løsninger, der styrker mange målgrupper samt at udveksle løsninger som er udviklet til andre målgrupper.  Det giver muligheder for nye samarbejder på tværs af målgrupper. 

Ligeværd har fået mulighed for at præsentere DigiSafe app’en på Digitaliseringsstyrelsens workshops for borgerservice og biblioteker. Workshoppen havde fokus på støtte af borgere, som har svært ved digital kommunikation. Derved fik Ligeværd mulighed for at fortælle om målgruppen i Ligeværd og DigiSafes støttemuligheder til personer, som møder unge og voksne med særlige behov, når de er løbet ind i udfordringer i forhold til det digitaliserede offentlige Danmark. Borgerservice og biblioteker har fået et nyt redskab med DigiSafe app’en, som de kan give borgerne med hjem, hvis de har udfordringer ved at bruge f.eks. NemID. Det får den betydning at endnu flere unge med særlige behov får mulighed for at få kendskab til DigiSafe app’ens læringsspil. Det er Ligeværds erfaring, at unge med særlige behov ikke selv søger hjælp og ikke er trygge ved at bruge nye løsninger, hvis de ikke introduceres til dem. Derfor har denne mulighed haft stor betydning for spredningen af DigiSafe app’en til unge med særlige behov. 

Fakta om DigiSafe: 

DigiSafe er en gratis app med læringsspil til android og iOS. Det er den huskeseddel som de unge kan have på deres telefon, når de tager aktiv del i mulighederne i den digitale verden. 

DigiSafes læringsspil: 

E-handel – Et interaktivt værktøj som fokuserer på at genkende tegn på, hvordan 

man kan handle mere sikkert på nettet. 

NemID – Et interaktivt værktøj som giver forståelsen af, hvordan NemIDs bruger-id, 

nøglekort og kode bruges, når der logges på NemId. 

Sociale medier – Et interaktivt værktøj som fokuserer på privatindstillinger. 

Digital post – Et interaktivt værktøj som fokuserer på, hvordan e-Boks åbnes og post 

findes, samt en guide til øvrige funktioner. 

Søg hjælp – En Skype forbindelse til personlig vejledning i brugen af DigiSafe 

app’en og de udfordringer, som den unge møder, inden for DigiSafes 3 fokusområder. 

Vejledningen er åben tirsdag kl. 15-17 og torsdag kl. 19-21 

Digital inklusion 

Ligeværd har på baggrund af vores store erfaring med undervisning og uddannelse af unge med særlige behov udviklet app’en, DigiSafe. App’en indeholder læringsspil, 

som fokuserer på det digitaliserede offentlige Danmark, E-handel og sociale medier. 

DigiSafe er udviklet for og med unge med særlige behov. Gennem læringsspillene støttes opnåelse af kernekompetencer indenfor den digitale verden, og derved styrkes digitalt medborgerskab, og der skabes større digital inklusion. 

DigiSafe kan være nyttige for alle grupper, som har udfordringer, når de møder det digitaliserede offentlige Danmark, handler på internettet og bruger sociale medier. 

Hvorfor en app med læringsspil? 

En app er en kommunikationsplatform, som de unge allerede kender og benytter. Den skaber et miljø, som kan åbne den unge for læring. DigiSafes læringsspil motiverer til at gentage spillet, aktiverer den unge og er afvekslende. Erfaringer i Ligeværd viser, at disse faktorer er vigtige for at opnå nye kompetencer. DigiSafe app’en er en huskeseddel, som de unge kan bruge, når de f.eks. skal logge på NemID eller handle på nettet. 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse