SKOLE-HJEM DIALOGEN er et dialogskabende brætspil, som er udviklet til at styrke og støtte skole-hjem samarbejdet. Det kan spilles på forældremøder, hvor forældre, lærere og pædagoger mødes for at tale om klassens fællesskab og elevernes trivsel. Forældre og professionelle spiller sammen mod spillet. I fællesskab beslutter de, hvordan elever med udfordringer kan støttes, så de kommer tættere på klassefællesskabet og stiger i trivsel og læring.

Gennem SKOLE-HJEM- DIALOGENs fortællinger om elever og handlemuligheder, får spillerne nye redskaber til skole-hjem samarbejdet. Spillet skaber dialoger, der styrker den gensidige forståelse af forældre og professionelle perspektiver på eleven og klassefællesskabe. Det giver nye ideer til handlemuligheder og et fælle sprog, som spillerne kan trække på, hvis der skulle opstå lignende situationer i deres samarbejde. Spillet skaber rum for den svære samtale.

SKOLE-HJEM-DIALOGEN har to versioner:
– SPECIALSKOLEN (blå) som handler om børn i en 6. Klasse på en specialskole.
– FOLKESKOLEN (Gul) som handler om børn med udfordringer i en 6. klasse i en folkeskole.

Spillet kan spilles af op til 8 personer – eksempelvis 6 forældre, en lære og en pædagog. Er man flere spillere, har man flere spil i gang.

Spillet er selvfaciliterende men LIGEVÆRD kommer også meget gerne ud og faciliterer spillet på et forældremøde eller til et møde for skolens fagpersonale.

Spillet er udviklet af LIGEVÆRD i samarbejde med Copenhagen Game Lab og med støtte fra Undervisningsministeriet.

Et brætspil med alle som vindere

SKOLE-HJEM-DIALOGEN er et dialogskabende brætspil, som styrker den gensidige forståelses af forældre og professionelles perspektiver på eleven og klassen. Et spil hvor alle vinder. Ligeværd har udviklet SKOLE-HJEM-DIALOGEN. Spillet er et redskab til et godt og konstruktivt samarbejde mellem forældre og skole, hvilket er vigtigt...

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse