9.– 10. april 2021

Ligeværd Forældre og Netværks lokale bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af handicaprådene udøver en vedholdende og aktiv indsats i hjælpen til forældre og pårørende til unge med særlige behov. På årets Temadag skal vi rette fokus mod  inklusion i folkeskolen, som er Ligeværd nye fokus område.

Det er sammensatte og meget forskellige problematikker der er på spil, når det handler om at lykkedes med inklusion. Løsningerne er  derfor ofte meget komplekse og kræver flere forskellige indsatser . Til årets Temadag vi forskellige aktører fra området  komme med deres bud.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Lokalforeningernes bestyrelser samt medlemmer af det  lokale handicapråd. Øvrige medlemmer afregnes med 2500, kr. pr. deltager.

 

PROGRAM

Fredag d. 9. april 2021:

17.30  Middag

18.30 Velkommen
-Ved formand Bent Mikkelsen

18.45 Ligeværd og inklusion—Hvor er vi nu
Ved direktør for Ligeværd Esben Kullberg

19.15 Pause

19.30 Alle børn gør det bedste de kan. Alle børn skal være en del af fællesskabet
Tina French Nielsen, Børn og unge-rådmand i Aalborg kommer og fortæller, hvordan Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune sikrer, at der er gode inkluderende læringsfællesskaber for alle børn og unge?

20.30 Socialt samvær

Lørdag d. 10 april 2021:

7.00 Morgenmad

9.00 Vi lader Unge for Ligeværd få ordet

9.15  Gode hverdage i skolen – hvad skal der til for børn med særlige behov? 
Mentor i De Utrolige År, Line Møller Sletting og Centerchef Marie Stegger Sørensen, Center for ADHD, præsenterer erfaringer med udvikling af god inklusion i praksis, typiske barrierer for god inklusion og peger på hvad der skal til for at skabe gode hverdage for børn med udviklingsforstyrrelser i skoleregi.

10.45 Pause

11.15 Hvad gør vi nu?
Ved Bent Mikkelsen

11.45. Frokost.

12.30 Generalforsamling 2021 i Ligeværd Forældre og Netværk

PRAKTISK INFORMATION

Tidspunkt: fredag, d. 9 april 2021 kl. 17.30 til lørdag, d. 10 april 2021 kl. 13.30

Sted: HUSET Middelfart Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Tilmelding sendes til Ligeværds sekretariat til julie@ligevaerd.dk senest den 1. marts 2021.

Arrangementet omfatter fuld forplejning samt muligheder for overnatning. Af hensyn til bestilling af forplejning og overnatning bedes der i tilmeldingen oplyst ønske om enkelt eller dobbeltværelse.

 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse