Fredag kl. 16-17 den 9. april 2021

Generalforsamlingen afholdes, grundet covid-19, digitalt over Teams.

Hvis du ønsker at deltage, skal du sende en mail til julie@ligevaerd.dk, så vil du modtage en Outlook-invitation med et link til Teams. Formandens årsberetning samt regnskabet 2020 vil være at finde på Ligeværds hjemmeside d. 07.04.21. Hvis du ønsker at deltage i Generalforsamlingen, vil du få dem tilsendt inden mødet.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter §6:

Foreningens medlemmer udgør generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed. Alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Der er en stemme pr. enkeltpersonsmedlemskab og institutionsmedlemskab og to stemmer pr. familiemedlemskab. For at få stemmeret kræves personligt fremmøde.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forudgående regnskabsår 2020 – Bilag 3.1 og Bilag 3.2
 4. Behandling af forslag, der er indsendt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.
 5. Fastsættelse af kontingenter
 6. Fastsættelse af lokalforeningernes andel af kontingent
 7. Valg af landsformand
 8. Valg af repræsentanter til bestyrelsen samt valg af suppleanter

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg til bestyrelsen:

 • Bent Mikkelsen – Viborg (ønsker genvalg)
 • Ole Schmidt – Viborg (ønsker ikke genvalg)
 • Peter Andersen – Vendsyssel (ønsker ikke genvalg)
 • Christian Phillips Lokalforening Stor København (ønsker ikke genvalg)
 • Mogens Mathiesen – Storkøbenhavn (ønsker genvalg)

Følgende suppleanter er på valg til bestyrelsen:

 • Susanne Valentin (ønsker genvalg)
 • Jytte sander (ønsker genvalg)
 1. Valg af statsautoriseret revisor
 2. Eventuelt

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse