Regionskonsulent i Nordjylland

Skal du som vores nye regionskonsulent booste lokale aktiviteter og klubber i Region Nordjylland?

Ligeværd søger en ny regionskonsulent med arbejdsområde i Nordjylland.

Du bliver er del af en større konsulentgruppe. Der er i dag ansat tre konsulenter i henholdsvis Midtjylland, Syddanmark samt Sjælland og øerne.

Regionskonsulenternes overordnede opgave er at skabe netværk, kendskab og medlemsvækst i Ligeværd. Regionskonsulenterne skal styrke samarbejdet mellem lokalforeningerne på regionalt niveau, skabe netværk til relevante institutioner og personer, så kendskabet til Ligeværd styrkes, foreningens gennemslagskraft øges, og der skabes grobund for en øget medlemstilgang.

OPGAVERNE:

Regionskonsulenten har følgende opgaver:

  • At støtte de eksisterende lokale aktiviteter.
  • Opsøgende arbejde, information og vejledning i forbindelse med opstart af nye lokalforeninger i samarbejde med sekretariatet.
  • Sparring ifm. lokalforeningernes udarbejdelse af informationsmateriale og afholdelse af netværks- og infomøder mv.
  • Støtte til udvikling af netværk mellem skoler, uddannelsessteder, lokalforeninger, UFL-klubber, kommuner mv.
  • Være regionalkonsulent i forbindelse med samarbejdsaftale. Herunder bl.a. stå for kontakten til ambassadørerne ude på skole og uddannelsesstederne.
  • Deltage i erfaringsudveksling med de øvrige regionskonsulenter og sekretariatet.

RAMMERNE FOR ARBEJDET:
Konsulenterne udpeges af Ligeværd Forældre og Netværks bestyrelse og ansættes af Ligeværds direktør. Opgaver og arbejde tilrettelægges ud fra de lokale og regionale forhold og behov og defineres gennem en løbende dialog mellem regionskonsulenterne og sekretariatet.

FORVENTNINGERNE TIL DIG
Det forventes, at du har kendskab til målgruppen og de problemstillinger, der kan være forbundet med at have særlige behov eller være pårørende til en. Du er god til opsøgende arbejde. Kan lide at støtte og motivere andre.

ØKONOMIEN:
Opgaven honoreres inden for et rammebeløb på 30.000 kr. årligt. Rammebeløbet dækker kørsel ifm. opgaver og andre omkostninger. Det resterende beløb udbetales som A-indkomst á to rater.

ANSØGNING:
Hvis du tænker, at du kunne være en af de nye regionskonsulenter, eller hvis kender du én, der vil egne sig godt til det, er du velkommen til at henvende dig til sekretariatet på julie@ligevaerd.dk

 

 

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse