I september 2022 fik vi i LIGEVÆRD den triste nyhed om, at foreningens mangeårige formand, tidligere borgmester i Broager, Jørn Lehmann Petersen, var afgået ved døden efter længere tids sygdom. Han blev 71 år gammel. Hans alt for tidlige bortgang efterlader et stort hul ikke bare i Jørns familie, men også i hans ’familie’ i LIGEVÆRD, og Jørn vil blive husket for sit utrættelige arbejde for samfundets svageste gennem 41 år i byråd og regionsråd samt i LIGEVÆRD.

Det blev min lod at passe på formandsstolen frem til en ny formand kan vælges på generalforsamlingen i maj 2023, og den triste sandhed er, at der fortsat er brug for det, LIGEVÆRD er og gør gennem sine medlemsforeninger og sit sekretariat. Alt for mange børn og unge får ikke en god skolegang, fordi skolen ikke er klædt på til at hjælpe dem i tilstrækkelig grad. Rekordmange skolebørn mistrives, og forældre savner rådgivning og veje til at få konkret hjælp. Samtidig spænder rammer, regler og stramme budgetter nogle gange ben for realiseringen af gode og virkningsfulde idéer.

Da jeg i 2020 blev spurgt, om jeg ville træde ind i hovedbestyrelsen som ekstern repræsentant, var det uden megen betænkningstid. Foreningen er del af en dansk tradition, hvor gode kræfter organiserer sig om konkrete opgaver, som kræver en ekstra indsats og hvor ildsjæle kan finde ligesindede. Samtidig er foreningens stiftere en stor del af historien i det politiske parti, hvor jeg har betalt kontingent de seneste tre årtier, og derfor ligger arbejdet i LIGEVÆRD lige for.

De spørgsmål, som kræver svar, ligger LIGEVÆRD på sinde, og gennem fællesskabet og arbejdet i medlemsforeningerne bliver der fundet løsninger. Senest har LIGEVÆRD fået endnu et medlem, Voksne For Ligeværd, der er en naturlig tilføjelse til Unge For Ligeværd, fordi vi alle med tiden bliver ældre og på et tidspunkt, voksne.

I de kommende måneder gør vi status over inklusionsindsatsen, hvor LIGEVÆRD de seneste to år har haft en særlig indsats. Vi vil presse på i forhold til at holde politisk fokus på, at flere børn skal have et skoletilbud, der passer til dem og gøre opmærksomme på den særlige mulighed for §9-skole-tilbud til unge, der har behov for noget andet end det, folkeskolen traditionelt tilbyder.

Det gør vi sammen i LIGEVÆRD og via de enkelte foreninger, og jeg vil så længe, jeg passer på formandssædet, gøre mit yderste til at leve op til Jørns arv og foreningens tillid.

Henrik Vinther Olesen
Konstitueret formand for Ligeværd

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse