”Middelfart kommune anvender altid det lokale STU-tilbud” sådan lyder svaret, fra Middelfart kommune, til hvorfor Frederikke ikke kan få lov til at begynde sin uddannelse på Munkegården.

Ligelinie modtager i slutningen af august et opkald fra Britt. Brit er mor til Frederikke som ønsker at starte sin uddannelse på Munkegården.
Frederikke har i begyndelsen af året været i praktik på både det lokale STU-tilbud i Middelfart samt på Munkegården. Formålet med disse praktikker har, ifølge Frederikkes mor Britt, været, at undersøge hvilket STU-sted der passede bedst til Frederikkes kvalifikationer, modenhed og interesser. Her var for Frederikke og Britt ingen tvivl. Frederikke ønskede at tage sin STU på Munkegården. Et ønske Britt oplevede, at de delte med UU vejlederen som lavede indstillingen til STU-udvalget i Middelfart kommune. Derfor kom det også meget bag på både Britt og Frederikke, da afgørelsen faldt om, at Frederikke skal tage sin STU på det lokale STU tilbud i Middelfart. Afgørelsen er efterfølgende anket til Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, som giver kommunen medhold.

I dag er Frederikke fortsat ikke påbegyndt sin STU, da hverken Frederikke eller Britt mener, at STU Middelfart kan imødekomme Frederikkes ønsker til en uddannelse. Britt har ikke opgivet drømmen om, at få Frederikke på Munkegården.

Hvordan skal jeg forklare det til Frederikke, når jeg heller ikke selv forstår det?

Socialfaglig konsulent ved Ligeværd, Julie Fabian, har læst sagen igennem og udtaler følgende:

”Det som særligt springer i øjnene i denne sag er, at Middelfarts kommune ikke angiver de hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsens udfald. Hvilket vil sige, at den afgørelse familien modtager ikke indeholder en fyldestgørende begrundelse for udfaldet. Retssikkerhedsmæssigt er dette problematisk, da det gør det vanskeligt for familien at klage over afgørelsen, når de ikke har noget at forholde sig til andet end afslaget”.

Denne problematik kan Britt genkende:

”Det har været en stor frustration, at jeg ikke har fået en forklaring. Hvordan kan de feje det helt af bordet? Jeg forstår det ikke. Hvis der dog bare var nogen, der kunne sige det, så kunne jeg forholde mig til det, men jeg får jo ingenting. Hvordan skal jeg forklare det til Frederikke, når jeg heller ikke selv forstår det”.

Klagenævnet pointerer også den manglende begrundelse overfor Middelfart kommune i forbindelse med deres afgørelse. I forlængelse af dette, anbefaler de Britt at kontakte kommunen igen med ordene – Dialog er jo altid en god ting. Det er i den forbindelse, at Britt modtager et brev fra social- og sundhedsdirektør, Mette Bostrup, som efter aftale med borgmesteren gør Britt opmærksom på følgende:

”Middelfart kommune anvender altid det lokale STU-tilbud, hvis tilbuddets kompetencer kan imødekomme den pågældende elevs behov.” (Uddrag af brev fra Middelfart Kommune. Svar på henvendelse vedrørende afgørelse omkring Frederikkes STU.)

Er det lovligt, at kommunen som udgangspunkt altid anvender eget tilbud?

Dette spørgsmål har Ligeværd besluttet sig for at undersøge nærmere, da denne praksis desværre ikke kun er til at finde i Middelfart kommune. Flere og flere unge med særlige behov, bliver som udgangspunkt visiteret til det lokale STU-tilbud.

Klagenævnet for Specialundervisning udsender løbende meddelelser om sin praksis. Meddelelserne beskriver i kort form de mere principielle afgørelser og vejleder om centrale problemstillinger. Af k-meddelelse 17 fremgår det at:

”Ungdomsuddannelsen skal altså tilrettelægges individuelt ud fra deltagerens forudsætninger, behov og interesser. Som udgangspunkt er det derfor ikke nok, at kommunen henviser den unge til en bestemt institution eller et færdigtilrettelagt uddannelsesforløb, der er fælles for alle”. (Klagenævnet for vidtgående specialundervisning K-meddelelse nr. 17 s. 2)

Ligeværd håber, at Middelfart kommune, og andre kommuner med en lignende praksis, vil rette deres fokus mod de unges forudsætninger, behov og interesser og væk fra, om de passer ind i kommunens eget kommunale tilbud. Unge med særlige behov har ret til at være med bestemmende, når de skal vælge uddannelse.

Kommunale dobbeltkasketter skaber mistillid til afgørelserne om unges STU tilbud

Læs Ligeværds kommentar her

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse