Socialdemokraterne støtter indholdet i DF’s forslag om kvalitetssikring og en toårig overbyggende uddannelse, men de kan ikke stemme for forslaget i sin nuværende form. Men en udvalgsberetning, hvor forslaget bliver nærmere beskrevet og præciseret, kunne være vejen at gå, vurderer Orla Hav.

En beretning fra Undervisningsudvalget kunne være den vej, der kan løse op for behandlingen af Dansk Folkepartis forslag om kvalitetssikring af STU og en overbyggende 2-årig kompetencegivende uddannelse.

– En udvalgsberetning vil give chancer for nogle flere nuancer, og netop den her gruppe har behov for, at der kommer nogle flere nuancer på, fordi de er så forskellige. Så jeg godt se en vej med en udvalgsberetning. En udvalgsberetning vil jo lande efterfølgende på ministerens bord og så forpligte ministeren til at gøre noget. Det vil forpligte til at komme med et forslag i den retning udvalgsberetningen peger på.

DF’s forslag til kvalitetssikring og overbyggende uddannelse på STU

Forslaget fra Dansk Folkeparti indebærer en målretning og kvalitetssikring af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, som der for nuværende, som den eneste uddannelse, ikke er regler for eller kvalitetskontrol af.

Vedtages forslaget er en anden effekt, at der skal oprettes en 2-årig erhvervsrettet og kompetencegivende uddannelse som overbygning for at imødekomme de unge, der gennemfører en STU og kan profitere af videre uddannelse.

En indskærpelse af kommunernes pligt til at vejlede og orientere om mulighederne i STU, så forældre og unge kan få et overblik, er også en del af forslaget.

Læs ordlyden af forslaget her

Under førstebehandlingen af forslaget var Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og DF for, mens Regeringspartierne og Socialdemokraterne var imod. De radikale var ikke tilstede under debatten. Socialdemokraternes modstand handlede ikke primært om indholdet, men om det manglende overblik over økonomien i forslaget.

Mere i det end bare økonomi

– Forslaget er for upræcist, som det foreligger nu. Jeg er helt med på, at et 2-årigt uddannelsesforløb er en mulighed, men det skal være konkret individuelt tilpassede forløb. Vi kan ikke bare sætte dem på skolebænken sammen igen. Det tror jeg ikke rigtig på. Jeg tror også, at vi skal holde kommunerne fast på, at de har en forpligtelse til, at det ender med at de unge kan komme i beskæftigelse. Og til det har kommunerne 2 år, som skal skrues sammen, så det er det rigtige til hver enkelt ung, uddyber Orla Hav.

– Vi skal have forslaget mere præcist beskrevet. De unge står jo efter STU’en og vil forskellige veje. Nogle vil den grønne vej, nogle vil arbejde med træ, andre vil arbejde med metal eller stå i butik, og det skal de have lov til og mulighed for. Det må gerne være via en 2-årig uddannelse indenfor det område de gerne vil, men det er vigtigt med den praktiske og individuelle tilgang til det, og en del af uddannelsen må gerne foregå i virksomheder. Det er den realistiske tilgang til det.

Kvalitetssikring af STU er et andet vigtigt punkt i forslaget fra Dansk Folkeparti. Partiet ønsker regler for, hvem der kan udbyde STU og et tilsyn af de enkelte STU udbydere for at sikre kvaliteten. Det eksisterer ikke i dag.

Orla Hav og Socialdemokraterne er helt enig i, at vi skal sikre, at STUen har den kvalitet den skal have.

– Første prioritet er, at tilbuddet, de unge allerede har, fungerer godt. Selvfølgelig skal man som STU udbyder kunne håndtere denne gruppe unge, og selvfølgelig skal der være et godt indhold på hylderne, som har en appel til de unge, og med en kvalitet til gavn for de unges muligheder, siger Orla Hav.

– Om nødvendigt må vi jo lægge pres på kommunerne, så vi sikrer, at STU’en er det bedste springbræt til en 2-årig uddannelse, som skal være særligt tilrettelagt og individuelt tilpasset til at komme ud på arbejdsmarkedet, slutter Orla Hav.

/Peter Christensen

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse