15. – 16. marts 2019

Landsforeningens lokale bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af handicaprådene udøver en vedholdende og aktiv indsats i hjælpen til forældre og pårørende til unge med særlige behov. På årets netværksmøde vil deltagerne kunne hente ny inspiration og viden om hvordan vi sammen kan udvikle vores lokalforeninger. Vi skal alle blive klogere på hvordan vi kan få vores lokalforeninger til at vokse og hvordan vi på tværs af Ligeværd samt med samarbejdspartnere kan støtte dem bedst muligt.

Deltagelse er gratis for medlemmer af Lokalforeningernes bestyrelser samt medlemmer af det  lokale handicapråd. Øvrige medlemmer afregnes med 2500, kr. pr. deltager.

Vel mødt

Bent Mikkelsen

Formand for Ligeværd Forældre og Netværk

PROGRAM

Fredag d. 15. marts 2019:

17.30  Middag

19.00 Aktuelle projekter og initiativer i Ligeværd
Ved sekretariatschef Esben Kullberg

19.15 Ligelinie: Hvad optager brugerne?
-ved socialfaglig konsulent Julie Fabian

19.30 Foreningen BHOV
BHOV er en ny forening, der er 2 år gammel. I løbet af sin korte levetid, er det lykkedes at samle over 800 personer i Aalborg omkring et arbejde for forældre til børn med særlige behov. Foreningens stifter Marlene Qvist Simoni kommer og fortæller om foreningens tilblivelse og arbejde samt deres særlige organiseringsform.

21.00 Socialt samvær

Lørdag d. 16 marts 2019:

7.00 Morgenmad

9.00 Ny strategi for LIGEVÆRD Forældre og Netværk—Ved Formand for LFN Bent Mikkelsen
Samarbejdsmuligheder lokalt – mellem UFL, Lokalforeningerne og Skole/uddannelsesstederne samt søsterorganisationerne LEV, ADHD, SIND m.fl.

9.45 Paneldebat mellem Lokalforeningsformænd og  forstandere fra Ligeværds uddannelsessteder.

10.45 kaffepause

11.00 Lige vilkår
Inspiration ude fra: Hvordan arbejder man i den nye forening For Lige Vilkår www.forlige.dk

12.00 Frokost.

12.45 Generalforsamling i Ligeværd Forældre og Netværk

Tak for denne gang

PRAKTISK INFORMATION

Tidspunkt:

fredag, d. 15 marts kl. 17.30 til lørdag, d. 16 marts kl. 15.00

Sted:

Trinity Hotel og Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Der er mulighed for parkering i tilknytning til hotellet.

Værelserne er til disposition fra kl. 14 og der er check-ud kl. 9.
Hotellets fitnessrum står til fri afbenyttelse

Tilmelding

Sendes til Ligeværds sekretariat til julie@ligevaerd.dk senest den 1. februar 2019.

Arrangementet omfatter fuld forplejning samt muligheder for overnatning. Af hensyn til bestilling af forplejning og overnatning bedes der i tilmeldingen oplyst ønske om enkelt eller dobbeltværelse.

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse