I fem af de syv ændrede sager i Klagenævnet for specialundervisning om tilbudt uddannelsessted har Ligeværd rådgivet forældre og unge om klagemuligheder og formulering af klage.

I 2017 behandlede Klagenævnet for specialundervisning 69 klagesager vedrørende Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Det er ofte målgruppevurdering og ønsket om en STU på et uddannelsessted uden for egen kommune, der fører til sager i nævnet.

I 27 ud af 45 klagesager om målgruppevurdering har nævnet ændret kommunens afgørelse og vurderet, at den unge var i målgruppen til STU. Dermed er vurderingen ændret i 60% af sagerne om målgruppevurdering.

I 21 tilfælde har unge og forældre klaget over, at kommunen ikke imødekommer den unges ønske om en STU på et andet uddannelsessted, end det kommunen tilbyder.

En sag har nævnet henvist til ny behandling i kommunen, men nævnet har i 7 tilfælde ændret kommunens afgørelse om uddannelsessted.

Klagenævnet har ikke kompetence til at pege på et bestemt STU-sted. Nævnet foretager en vurdering af om det STU-tilbud, kommunen har visiteret den unge til, kan imødekomme den unges faglige, sociale og personlige behov ved en STU. Nævnet vurderer også om uddannelsesplanen, og de foreløbige mål, kan imødekommes på det uddannelsessted, den unge er visiteret til.

Vurderer nævnet, at kommunens tilbud ikke kan imødekomme den unges behov, ændres kommunens afgørelse. Kommunen må herefter i samarbejde med den unge og evt. forældre finde et nyt STU-tilbud, der i højere grad imødekommer den unges vanskeligheder og behov.

Det er derfor ikke muligt endeligt sige, at de unge har fået den uddannelse, de har ønsket.

Udpluk fra Klagenævnets rapport:

Klagenævnet oplever både i sager, der handler om målgruppevurdering og vurdering af STU-sted, at den unges vanskeligheder og behov ikke altid er tilstrækkeligt aktuelt belyst og beskrevet.

Det er ligeledes nævnets oplevelse, at i de tilfælde, hvor sagen generelt ikke er tilstrækkelig oplyst, bærer UU-vejleders indstilling og den foreløbige uddannelsesplan også præg af dette.

Ved en indstilling, der handler om STU-uddannelsessted, må UU-vejleder udarbejde en uddannelsesplan, som indeholder en tydelig faglig beskrivelse af den unges nuværende vanskeligheder og ressourcer, samt faglige, sociale og personlige behov.

Herudover er det væsentligt med en beskrivelse af, hvad den unge selv har af ønsker og mål i forhold til en STU.

Klagenævnet ser en del sager, hvor den unge også ønsker at klage over afslag på botilbud eller at klage over det botilbud, den unge er blevet tilbudt. Nævnet oplever, at for den unge og den unges familie hænger valg af STU-sted og valg af botilbud tæt sammen, og den unge og familien oplever, at det er problematisk, at man ikke foretager en samlet vurdering af den unges behov i kommunen, når der tages stilling til STU-sted og botilbud.

Klagenævnets samlede rapport kan hentes her

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse