Corona påvirker os alle, selvom det kan være meget forskelligt, hvordan vi hver især er påvirket at det.

Børn, unge og voksne med særlige behov kan være særligt udsatte i denne tid. Derfor gør vi, hvad vi kan for at hjælpe alle bedst muligt igennem denne krise.

En vigtig hjælp er information om, hvordan vi skal forholde os. Som ung, som vejleder i klubberne, som skoler og som uddannelsessted.

Situationen udvikler sig time for time. Det betyder, at vi her på hjemmesiden ikke kan være sikre på, at vi hele tiden er opdateret med de nyeste informationer.

Vi vælger derfor at linke til sider, hvor I kan finde både generel information og mere specifik hjælp.

VIGTIGE LINKS

Den vigtigste hjemmeside lige nu er den hjemmeside, der rummer myndighedernes samlede information om Corona/Covid-19:

https://politi.dk/corona

 

Nedenfor finder du link, der sender dig videre til sider, der kan hjælpe dig, hvis du er ung eller hvis du er tilknyttet en skole eller et uddannelsessted.

 

Tip om fjernundervisning til lærere, der underviser børn med særlige behov

https://emu.dk/grundskole/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19/elever-med-saerlige-0

 

Artikel på folkeskolen.dk:”Speciallærer om uge to med fjernundervisning: Flere positive momenter med eleverne”

https://www.folkeskolen.dk/1808930/speciallaerer-om-uge-to-med-fjernundervisning-flere-positive-momenter-med-eleverne 

 

Efterskolerne:

https://www.efterskolerne.dk/da/Efterskoleforeningen/administrativtnyt/Marts_2020/Corona

 

Hotline til socialfaglig vejledning om Corona:

https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2020/fa-socialfaglig-vejledning-om-corona-pa-ny-hotline

 

Undervisningsministeriets hjemmeside med de oftest stillede spørgsmål og tilhørende svar inden for alle skoleformer:

https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

 

Gode råd til pårørende om corona:

https://bedrepsykiatri.dk/gode-rad-til-parorende-om-corona/

 

Information om coronavirus til medarbejdere på socialområdet:

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/information-om-coronavirus

 

Film om corona i børnehøjde

 

Opdateret 31. marts 2020

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse