Digitalisering —udfordringer og muligheder

Vi kigger på de udfordringer og muligheder som Corona har givet i forhold til digitalisering.

Et år med Corona og digitalisering v/ Esben Kullberg
De digitale møder er kommet for at blive. Hvilken indflydelse har det haft på Unge med særlige behov?

Borgerinddragelse i en digitaliseret forvaltning v/ Bettina Lemann Kristiansen
Hvordan kan de grundlæggende forvaltningsretlige principper, herunder vejledningspligten og princippet om medinddragelse, iagttages i en digita-liseret forvaltning? Borgerinddragelse har social slagside og dette accen-tueres i en digital forvaltning. Hvad betyder dette for retssikkerheden?

Kommunikation til og med Unge med særlige behov v/ Marianne Saxtoft og Lena Andreasen.
Hvem er de unge og hvad kendetegner dem? Hvordan kommer de unges kommunikationsvanskeligheder til udtryk? Hvilke elementer og tilgange ser vi anvendes i kommunikationen med de unge?

Den digitale undervisning
Kan man inddrager robotter i undervisningen? Robotter er en teknologi som i disse år bevæger sig ind i skolen. Spørgsmålet er med hvilken didaktisk begrundelse og dermed læringsmæssig relevans, man kan arbejde med robotter i skolen?

De digitale møder set fra det faglige perspektiv
Corona-tiden har sat nye rammer omkring arbejdet med de unge. Digitaliserede møder har i nogle situationer, været den nødvendige kanal for kommunikationen og relationen til den enkelte unge. Vi præsenterer nogle erfaringer, der er gjort under Corona på tre områ-der:
 Samtaler set fra et vejledningsperspektiv
 Digitaliserede beskæftigelsesindsatser
 Uddannelsesstedernes kontakt til de unge

Hvad sker der i morgen? Røde flag i den digitale udvikling v/Preben Meier
Muliggjort af internettet og forskningsmæssige gennembrud indenfor kunstig intelligens er vores liv, arbejde og hverdag på vej til at ændre sig radikalt. Preben vil rejse en serie røde flag om udviklingen, som vi er nødt til at være opmærksomme på. Artificial Intelligence – AI. Soft-warebaseret kunstig intelligens vil ændre alt. 40 procent af danske jobs vil forsvinde eller blive forandret til ukendelighed. Hvordan hjælper vi unge med særlige behov i denne udvikling. Bare fordi der kan automatiseres, er det måske ikke altid, det vi skal gøre.

Download invitationen her: Invitation konference - Unge med særlige behov i en digitaliseret verden

Dato og tid

Start:

15. september 2021 | 09:30

Slut:

15. september 2021 | 15:15

Sted

Innovationsfabrikken Kolding

Birkemosevej 1

6000 Kolding

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Pris kr. 1.095 inkl. forplejning. Beløbet er ikke momspligtigt.


Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse