Hvordan vi kan forstå denne særlige kognitive profil og hvordan vi kan skabe trivsel og udvikling?

 

Autisme er medfødt og dermed genetisk betinget. Det kaldes en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, hvilket tydeliggør at det er en diagnose, der skal tages alvorligt.

Gennem de sidste 40 år har vi forstået og dermed mødt mennesker med autisme ud fra den tidsånd, og den viden vi havde til rådighed. Heldigvis er der sket meget, og ny viden er kommet til, hvilket har stor betydning for de livsbetingelser personer på autismespektret mødes med.

På dagen perspektiverer vi følgende:

 • Hvordan skal vi forstå autismen – altså et grundlæggende fokus
  Dette bliver perspektivet ud fra Lorna Wings triade
 • For at forstå det atypiske må vi forstå det typiske – det betyder jeg introducere til begrebet neurotypisk
  Hvordan kan TEACCH tilgangen støtte os her?
 • Kontekstens betydning for trivsel og udvikling
  Her lader jeg min inspirere af Peter Vermeulen
 • Belastningsreaktioner på at blive mødt med utilstrækkelig forståelse
  Inspirationen kommer bl.a. fra Bo Hejlskov Elvén
 • Hvilke faglige forudsætninger er nødvendige, for at blive en kompetent fagperson
  Hvordan vælger du metoder og med hvilken tilgang. Igen bliver Bo Hejlskov Elvén en relevant inspirationskilde
 • Præsentation af metoder og strategier
  Denne del bliver præsentation, da vi ikke har tiden til mere. Fokus vil være rettet mod anerkendte autismespecifikke metoder.

Dagen bliver tilrettelagt i en vekselvirkning mellem oplæg og dialog.  Det er vigtigt, at I kommer på banen med jeres spørgsmål og perspektiver, fordi erfaringen viser, at det er i dette samspil læringen dannes.

Underviser: Dorthe Hölck Cand.scient.soc. - Go between

Download programmet her: Kursusbeskirvelse Autismespektrumforstyrrelse den 15. december

 

Dato og tid

Start:

15. december 2021 | 09:30

Slut:

15. december 2021 | 15:30

Sted

Kulturhuset Leopold

Bredgade 22

4653 Karise

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.170 inkl. forplejning samt materiale. Pris ikke medlemmer kr. 2.895. Beløbet er ikke momspligtigt.

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse