Netværk og erfaringsudveksling for dig, der arbejder med unge med særlige behov

Velkomst og nyt på STU-området v/ Esben Kullberg
En ny STU-lov er på vej. Den skal give de unge større indflydelse på egen uddannelse. Vi kigger på de væsentligste ændringer og tilføjelser og ser, om den nye lov kommer i mål med alle de gode hensigter. Gennemgangen sætter b.la. spot på de områder, der er med til at
styrke de unges medindflydelse og kvaliteten af uddannelsen samt STU-alliancens drøftelser.

Vilde problemer og metodeansvar i arbejdet med unge med særlige behov v/ Væksthuset, Camilla Jane Standhart.V
Arbejdet med unge med særlige behov er fyldt med vilde problemer og dilemmaer, der ikke kan løses med en enkelt metode eller en simpel manual. Det kalder på en multiteoretisk praksis, hvor vi løbende skifter perspektiv i forhold til den komplekse virkelighed, som de unge
kan befinde sig i. Multiteoretisk praksis rummer en række teorier og metoder, som giver den professionelle mulighed for at reflektere over
egen praksis og skabe flere handlemuligheder i et dilemmafyldt felt. Oplægget vil introducere en række teorier og metoder, der kan bruges i mødet med de unge, så der fx i samtaler og i kollegial sparring kan åbnes op for flere perspektiver og her igennem styrke kommunikation, relation og forandringsprocesser i samarbejdet med de unge.

Session 1: Joballiancen v/ Marianne Saxtoft m.fl.
Overgange fra STU til uddannelse og job er en kendt problematik. I projekt Joballiancen har partnerskaber mellem STU-steder, en række
virksomheder og kommuner udviklet Model Joballiancen. Den viser, hvordan det forpligtende samarbejde bringer STU-elever i job eller
uddannelse og efterfølgende fastholdes. Evaluator og praktikere fortæller om modellen og hvordan STU-stedet koordinerer et helhedsorienteret og sammenhængende forløb i tæt samarbejde med kommune og virksomhed. Joballiancen beskriver og dokumenterer en
løsning på en særlig tilrettelagt beskæftigelsesindsats for STU elever med potentiale for job og uddannelse.

Session 2: Kan nye skabeloner skabe bedre overgange? v/ Charlotte H. Kaufmanas, Helle Søgaard Granlien
I forlængelse af den politiske aftale om en ny STU-lov, har UVM nedsat en arbejdsgruppe mhp. inddragelse. Opgaven er at udvikle nye
skabeloner til Forløbsplan, Ressourcepapir og Uddannelsesbevis. Du får en status på dette arbejde gennem refleksioner i arbejdsgruppen, opsamling og anbefalinger, og en ide om hvordan man som STU-udbyder fremover skal arbejde med de nye skabeloner. Skabeloner gør det ikke alene – men hvad er det så, der ellers skal til?

Session 3: Retssikkerhed v/ Julie Fabian, Mette Thorup
Borgerinddragelse har en social slagside, hvor de bedst formulerede får mere ret end de ringere formulerede – selvom de ringere formulerede måske er dem, der har mest brug for hjælp. Med de mulige ændringer i STU-loven øges kravet om at kunne formulere sig yderligere for de unge med særlige behov. Hvordan kan vi og sociallovgivningen hjælpe dem?

Session 4: Elevråd i praksis v/ Maria Brøndum m. de unge
Hvordan kan man arbejde med elevråd, implementering, organisering og drift? Grennessminde har i over 10 år arbejdet med elevråd
og har derfor en masse erfaringer, som de gerne vil dele. Hvordan gør man elevrådet til et aktiv? Hvor tit, hvor meget og hvordan? Og
hvad tænker de unge om elevråd, hvad ser de som vigtigt? Og hvad giver det medarbejderne at arbejde med et elevråd?

Session 5: Seksualvejledning til unge i STU-målgruppen v/ Marlene Quist Simoni.
UVM har nedsat en arbejdsgruppe som en del af ”Aftale om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU”, der har til opgave at
komme med anbefalinger til, hvordan STU-målgruppen meningsfuldt kan få relevant seksualvejledning, herunder ift. køn og seksualitet. På sessionen vil du blive præsenteret for dette arbejde og få mulighed for at bidrage med erfaringer fx ift. hvordan man styrker
opmærksomheden og understøtter vejledningen under STU.

Et koncertindslag med Trine Therkelsen
Måske har du hørt om Corona-fællessang? Trine gik viralt med Corona-koncert fra sin vindueskarm. Nu fortolker hun egne
sange, fortæller om oplevelsen samt deler sin historie om psykisk sårbarhed.

Afslutning og tak for i dag

Du kan downloade programmet her: Invitation til STU-træf 2023

Dato og tid

Start:

18. april 2023 | 08:45

Slut:

18. april 2023 | 16:00

Sted

Hotel Nyborg Strand

Østerøvej 2

5800 Nyborg

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Prisen for medlemmer af Ligeværd
er kr. 1.395,- pr. deltagere, ikke medlemmer kr. 1.595,- Beløbet er ikke momspligtigt.
Husk at angive, hvilken session du ønsker at deltage på, når du tilmelder dig.

Billetter

Registration Information

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse