herunder uddannelse, forsørgelse og beskæftigelse, social støtte samt opholds- og betalingskommune m.v.

På denne kursusdag tages der udgangspunkt i regler og praksis efter STU-loven samt samspillet med tilgrænsende områder for målgruppen.

Hensigten hermed er at skabe et samlet overblik over de regler og den praksis, som udgør grundlaget for målgruppens forskellige forhold.

På kursusdagen behandles:

  • STU-loven, herunder regler og praksis for lovens målgruppe
  • Relevante elementer for STU-målgruppen fra FGU og KUI
  • Forsørgelse efter AKL og LSP, herunder uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, fleksløntilskud og førtidspension
  • Indsats efter LAB, herunder almindelig beskæftigelsesindsats samt i ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
  • Supplerende indsats efter LAB, herunder mentor, hjælpemidler, befordring m.v.
  • Social støtte efter SEL, herunder opretholdt anbringelse, socialpædagogisk støtte, botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud m.v.
  • Planer, herunder Min Plan, rehabiliteringsplaner, handleplaner og helhedsorienterede planer m.v.
  • Regler og praksis for opholds-, handle- og refusionskommune i forhold til uddannelse, forsørgelse og beskæftigelse samt social støtte m.v.
  • Kommende ændringer og reformer, herunder om fritagelse for indsats og rådighed for unge i STU, ressourceforløb, den kommende hovedlov m.v.

Underviser: Jurist Jannie Dyring

Du kan downloade kursusprogrammet her: Kursusbeskrivelse STU den 2. juni

Dato og tid

Start:

2. juni 2021 | 09:30

Slut:

2. juni 2021 | 15:30

Sted

BO/SKOLE/JOB

Stavangervej 9

8600 Silkeborg

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.170. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.895.
Beløbet er ikke momspligtigt


Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse