Konferencen stiller skarpt på, hvordan forpligtende partnerskaber hjælper motiverede og kvalificerede unge i uddannelse og/eller i job

Ca. 45.000 unge står uden tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. Trods flere års forskellige tiltag for at ændre forholdene, er der endnu ikke skabt de ønskede forandringer. Erfaringer på ungeområdet viser, at sårbare unge kan hjælpes ind på og fastholdes i uddannelse og beskæftigelse. Forpligtende partnerskaber, hvor roller, opgaver og ansvar fordeles og aftales skaber sammenhængende og helhedsorienterede forløb.

STB konferencen er den første af sin slags, og vi bruger dagen til at stille skarpt på det forpligtende trebenede partnerskab, som i en STB sammenhæng er et samarbejde mellem en virksomhed, den kommunale ungeindsats og en STB-operatør omkring og med den unge.

Konferencen henvender sig til aktører og personer med viden, erfaring og interesse for at skabe en Særlig Tilrettelagt Beskæftigelsesindsats - STB.

Dagens program

Velkomst med moderator Claus Nordahl i samtale med Ligeværds direktør Esben Kullberg.

Interview med Pernille Feldt Poulsen / forkvinde for  Unge for Ligeværd.
Det er unge som Pernille, det handler om. Den brændende platform set fra den unges perspektiv.

Oplæg v/ Jon Kvist
Professor hos RUC og medlem af reformkommissionen. Hvordan kan civilsamfundet bidrage til løsningen af unge--udfordringen, og hvilken rolle kan civilsamfundsorganisationer spille ift. løsninger på dette komplekse område?

Oplæg v/ Lene Hjorth
Tidligere Bæredygtighedsdirektør i Jyske bank, nu konsulent og forfatter.
Som en af Danmarks mest markante aktører indenfor CSR og bæredygtighed, sætter Lene Hjorth fokus på hvordan partnerskaber mellem ngo og virksomheder kan bidrage til nye løsninger?

Oplæg v/ Mogens Lindhard
Head of global Social Responsibility i Grundfos og formand for det centrale handicapråd.
Grundfos er kendt for at løfte et stort socialt ansvar. Hvad er
planerne og målene i forhold til at skabe arbejdspladser? Hvilke barrierer støder man på, når man som virksomhed stiller sig til rådighed, og hvordan kan partnerskaber bidrage til at overvinde disse barrierer?

Oplæg v/ Camilla Tanghøj
Kontorchef for KL`s kontor for beskæftigelse og integration
KL har i maj 2022 udsendt udspillet ”Alle unge skal lykkes- gentænk vejen til uddannelse og job” Er der mon tænkt i partnerskaber?

Oplæg v/ STB-operatører
To STB-operatører fortæller om deres erfaringer med partnerskaber, der virker.

Drøftelser og samtaler på tværs af salen
Særligt tilrettelagt beskæftigelsesindsats er kompleks og med mange aktører. Hvordan finder vi sammen om den fælles sag
- Alle unge skal lykkes
?

 

Kl.15.30 Afsluttende opsamling og tak for i dag

Du kan downloade programmet her : STB konference 22 invitation final

 

 

 

 

Dato og tid

Start:

29. august 2022 | 09:30

Slut:

29. august 2022 | 15:30

Sted

Musholm

Musholmvej 100

4220 Korsør

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Pris 1.395 kr.pr. person inkl. forplejning, beløbet er ikke momspligtigt.

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse