Den 1. januar 2020 trådte lov nr. 1558 om forenkling og skærpelse af sanktionsreglerne i ydelsessystemet i kraft.

På dette kursus gennemgås de nye sanktionsregler med et særligt fokus på ungeområdet, hvortil centrale elementer for unge i Ydelseskommisionens rapport fra maj 2021 inddrages.

Herudover inddrages relevante elementer for unge fra LAB-reformen samt de kommende ændringer af beskæftigelsesindsatsen for unge, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.

Programmet omfatter bl.a.:

 • Klare og konsekvente sanktioner for udlandsophold og uoplyst arbejde
 • Sanktion ved manglende underskrivelse af medborgerskabserklæring
 • Færre sanktionssatser
 • Rimelige grunde skal tænkes ind ved tilbud
 • Krav om jobsøgning og frist for at joblogge
 • Udvidet og forenklet brug af skærpede rådighedssanktioner
 • Sanktioner skal ikke kompenseres via boligstøtten
 • Hurtigere sanktionsafgørelser (agterskrivelser)
 • Forenklet vejledning
 • Klare rammer for udvidet partshøring af aktivitetsparate
 • Udvidelse af muligheden for månedsvis opgørelse af sanktioner
 • Pligt til at politianmelde borgere
 • Stop for social eksport via reglen om flyttehjælp
 • Ankestyrelsen skal kunne undersøge Udbetaling Danmarks sagsområder
 • Hjemmel til fokusrevision på ikke refusionsberettigede områder
 • To årlige opgørelser over kommunernes sanktioner
 • Tre praksisundersøgelser i 2020-2022
 • Skærpet opfølgning i forhold til kommuner med utilfredsstillende resultater

Herudover, som ovenfor nævnt, centrale elementer for unge fra Ydelseskommisionens rapport, LAB-reformen samt de kommende ændringer af beskæftigelsesindsatsen for unge den 1. januar 2022.

Underviser: Jurist Jannie Dyring

Download kursusbeskrivelse her:Kursusbeskrivelse sanktioner på ungeområdet den 6. oktober

Dato og tid

Start:

6. oktober 2021 | 09:30

Slut:

6. oktober 2021 | 15:30

Sted

Ligeværds lokaler

Vejlbjergvej 8A

8240 Risskov

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd Kr. 2.170 inkl. forplejning og kursusmateriale.
Pris ikke medlemmer kr. 2.895.
Beløbet er ikke momspligtigt.


Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse