Sanktionsreglerne på kontanthjælpsområdet

Den 1. januar 2020 trådte lov nr. 1558 om forenkling og skærpelse af sanktionsreglerne på kontanthjælpsområdet i kraft.

På dette kursus gennemgås de nye regler med et særligt fokus på ungeområdet. Herudover inddrages relevante elementer fra øvrige lovændringer af relevans for ungeområdet, herunder f.eks. fra LAB-reformen.

Endelig inddrages nogle af perspektiverne fra analysen af beskæftigelsesindsatsen for unge i kontanthjælpssystemet af 9. januar 2020.

Programmet omfatter bl.a.:

 • Klare og konsekvente sanktioner for udlandsophold og uoplyst arbejde
 • Sanktion ved manglende underskrivelse af medborgerskabserklæring
 • Færre sanktionssatser
 • Rimelige grunde skal tænkes ind ved tilbud
 • Krav om jobsøgning og frist for at joblogge
 • Udvidet og forenklet brug af skærpede rådighedssanktioner
 • Sanktioner skal ikke kompenseres via boligstøtten
 • Hurtigere sanktionsafgørelser (agterskrivelser)
 • Forenklet vejledning
 • Klare rammer for udvidet partshøring af aktivitetsparate
 • Udvidelse af muligheden for månedsvis opgørelse af sanktioner
 • Pligt til at politianmelde borgere
 • Stop for social eksport via reglen om flyttehjælp
 • Ankestyrelsen skal kunne undersøge Udbetaling Danmarks sagsområder
 • Hjemmel til fokusrevision på ikke refusionsberettigede områder
 • To årlige opgørelser over kommunernes sanktioner
 • Tre praksisundersøgelser i 2020-2022
 • Skærpet opfølgning i forhold til kommuner med utilfredsstillende resultater

Underviser: Jannie Dyring

Download kursusbeskrivelse her:Kursusbeskrivelse Sanktioner på Ungeområdet den 14. januar

Dato og tid

Start:

14. januar 2021 | 09:30

Slut:

14. januar 2021 | 15:30

Sted

Ligeværds lokaler

Vejlbjergvej 8A

8240 Risskov

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22 26 85 62

Pris

Medlem Ligeværd Kr. 2.170 inkl. forplejning og kursusmateriale.
Pris ikke medlemmer kr. 2.895.
Beløbet er ikke momspligtigt.

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse