Særlige ordninger i beskæftigelsesindsatsen for unge med særlige behov

Ved siden af den almindelige beskæftigelsesindsats i LAB, som omhandler virksomhedspraktik, job med løntilskud, nytteindsats samt vejledning og opkvalificering, indeholder loven nogle særlige ordninger, som unge med særlige behov kan være omfattet af. Disse særlige ordninger omfatter ressourceforløb, fleksjob og revalidering. De særlige ordninger suppleres af muligheden for understøttelse af indsatsen i form af mentorstøtte, hjælpemidler og befordringsgodtgørelse.

På dette kursus gennemgår vi retsgrundlaget for de særlige ordninger og den understøttende indsats samt forsørgelsesgrundlaget for de enkelte ordninger med inddragelse af eksempler fra praksis af relevans for målgruppen.

Program

Ressourceforløb, herunder

  • Målgruppe
  • Indsats
  • Varighed
  • Førtidspensionister i ressourceforløb
  • Betingelser og vilkår for ressourceforløbsydelse efter AKL

Fleksjob, herunder

  • Målgruppe
  • Indhold
  • Visitation
  • Fastholdelsesfleksjob
  • Midlertidige fleksjob
  • Opfølgning og status
  • Løn og arbejdsvilkår
  • Fleksløntilskud
  • Feriegodtgørelse m.v.
  • Økonomisk tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende
  • Betingelser og vilkår for ledighedsydelse efter AKL

Revalidering, herunder

  • Betingelser
  • Indsats
  • Varighed
  • Selvstændig virksomhed
  • Betingelser og vilkår for revalideringsydelse m.v. efter AKL

Understøttelse af indsatsen, herunder

  • Mentorstøtte
  • Hjælpemidler
  • Befordringsgodtgørelse

Kommende ændringer og reformer

Underviser: Jurist Jannie Dyring

Du kan downloade programmet her: Kursusbeskrivelse beskæftigelsesindsatsen den 9. februar

Dato og tid

Start:

9. februar 2023 | 09:30

Slut:

9. februar 2023 | 15:30

Sted

Sjælland

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22562875

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.995.
Beløbet er ikke momspligtigt


Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse