Reformen af den aktive beskæftigelsesindsats træder i kraft den 1. januar 2020.

For nuværende kender vi retsgrundlaget, ligesom de første 30 bekendtgørelser er sendt i høring.

På dette kursus får du et overblik over den nye LAB-lov, herunder de ændringer som reformen medfører i forhold til den nugældende LAB-lov.

Den nye LAB-lov indeholder følgende elementer:

 • Formål, ansvar for indsatsen og målgrupper
 • Bistand til job- og uddannelsessøgende og arbejdsgivere, information og vejledning i jobcentret samt tilmelding som jobsøgende
 • CV-oplysninger, kontaktforløb, planer m.v. samt jobrettet uddannelse
 • Tilbud m.v.
 • Ret og pligt samt mindre intensiv indsats
 • Særlige ordninger: jobafklaringsforløb, ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændige samt revalidering
 • Indsats overfor beskæftigede m.v. samt voksenlærlingeordning
 • Understøttelse af indsatsen
 • Øvrige bestemmelser
 • Klageadgang, ikrafttræden m.v.

Udover LAB-loven indeholder følgeloven til LAB-loven en række konsekvenser af LAB-reformen, herunder bl.a.

 • Inddragelse af andre aktører
 • Styrket monitorering – jobindsats.dk
 • Skærpet tilsyn med kommunernes beskæftigelsesindsats
 • Mulighed for kortvarigt udlandsophold

Underviser: Jurist Jannie Dyring

Download kursusprogram her:Kursusbeskrivelse Lab loven den 7. oktober

Dato og tid

Start:

7. oktober 2020 | 09:30

Slut:

7. oktober 2020 | 15:30

Sted

Østagergaard

Slettebjergvej 21

4174 Jystrup

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22 26 85 62

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.170 inkl. forplejning samt materiale. pris ikke medlemmer kr. 2.895. Beløbet er ikke momspligtigt.


Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse