Reform af beskæftigelsesindsatsen

Kurset henvender sig specielt til Uddannelsessteder, produktionsskoler, jobcentre, socialrådgivere samt jobkonsulenter. Formålet med reformen er, at retsgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen skal forenkles, og at kommunerne skal hjælpe ledige i beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse. Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med.

Underviser: Jurist Jannie Dyring

Klik på linket for mere information 

Dato og tid

Start:

5. september 2018 | 09:00

Slut:

5. september 2018 | 16:00

Sted

Munkegården

Vejrupvej 2

5464 Brenderup

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22 26 85 62

Pris

Medlem Ligeværd: Kr. 2.170
Ikke medlemmer: Kr. 2.895.
Beløbet er ikke momspligtigt.

Den sidste del af reformen af beskæftigelsesområdet har ladet vente på sig siden den politiske aftale herom den 18. juni 2014. Men den 15. november 2017 blev der, som led i regeringens sammenhængsreform, indgået en politisk aftale herom: En forenklet beskæftigelsesindsats. Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med.

Som baggrund for den politiske aftale ligger der en række dokumenter på beskæftigelsesministeriets hjemmeside, herunder om: Kontaktforløb, vejledning, opkvalificering og uddannelse, virksomhedsrettede tilbud, virksomhedsservice og rekruttering samt indsatser ved bl.a. sygdom og nedslidning. Herudover har Kommunernes Landsforening fremlagt sit indspil til en forenklet og mere effektiv beskæftigelsesindsats i april 2017.

Formålet med reformen er, at retsgrundlaget for beskæftigelsesindsatsen skal forenkles, og at kommunerne skal hjælpe ledige i beskæftigelse og væk fra offentlig forsørgelse.

Af den politiske aftale fremgår, at der skal være flere ens regler på tværs af målgrupper, flere digitale løsninger for virksomheder, samt at der skal være færre og mere enkle proceskrav, således at kommunerne får større frihed til at tilrettelægge indsatsen for den enkelte borger. I sidstnævnte forbindelse skal det have konsekvenser for kommunerne, såfremt de ikke lever op til deres ansvar.

Endvidere forventes det, at reformen vil mindske kommunernes administrative opgaver for omkring 1/2 mia. kr. årligt svarende til ca. 1000 medarbejdere.

Et mere detaljeret program for kursusdagen bliver fremlagt, når lovforslaget til reformen af beskæftigelsesindsatsen er blevet fremsat i folketinget.


Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse