Den nye lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge består af 2 lovforslag, som blev fremsat i folketinget den 4. oktober 2023 og skal træde i kraft den 1. januar 2024. De 2 lovforslag er:

 • Lovforslag L 27 om lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge
 • Lovforslag L 28 om styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.

Med loven etableres en ny institutionsform, som omfatter tilbud til børn og unge med behov for pædagogisk støtte og behandling efter serviceloven samt specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven.

Loven skal sikre, at børn og unge, som modtager specialundervisning i dagbehandlingstilbud eller på anbringelsessteder, får det undervisningstilbud, som de har krav på efter folkeskoleloven, herunder på interne skoler.

Ovenstående skal bl.a. sikres ved, at den børnefaglige undersøgelse efter serviceloven skal suppleres af en vurdering af behovet for en pædagogisk-psykologisk vurdering (PPV) efter folkeskoleloven.

Ved behandlingen af de relevante regler i serviceloven vil der være tale om inddragelse af de regler i den nye barnets lov, som træder i kraft den 1. januar 2024 og erstatter de eksisterende regler i serviceloven.

Program

 1. Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge
 • Baggrund og formål med loven
 • Lovens samspil med anden lovgivning, herunder folkeskoleloven og serviceloven m.v.
 • Lovens målgrupper
 • Tilbud kan oprettes af regioner, kommuner og private (ikke personligt ejede virksomheder)
 • Kommunalt myndighedsansvar og krav om kvalitetsaftaler samt årlig rapport fra tilbud
 • Godkendelse af behandlings- og specialundervisningstilbud (kvalitetsmodel)
  • Krav til den socialfaglige del – pædagogisk støtte og behandling
  • Krav til den undervisningsmæssige del – specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand
 • Henvisning af børn og unge, herunder krav om to selvstændige afgørelser efter servicelov og folkeskolelov
 • Mellemkommunale forhold efter retssikkerhedsloven
 • Klageadgang og tilsyn
 • Ikrafttræden- og overgangsbestemmelser
 1. Centrale elementer fra barnets lov
 • Baggrund og formål med loven
 • Barnets og den unges rettigheder samt grundlæggende principper
 • Afdækning og udredning af barnets eller den unges behov
 • Indsats og sammenhæng med den ny lov om behandlings- og specialundervisningstilbud
 • Barnets plan, ungeplanen og helhedsorienteret plan
 • Ungestøtte og overgang til voksenlivet
 1. Kommende ændringer og reformer af betydning for området

Underviser: Jannie Dyring

Du kan downloade kursusbeskrivelsen her: Kursusbeskirvelse behandlings- og specialundervisningstilbud den 26. februar

 

Dato og tid

Start:

26. februar 2024 | 09:30

Slut:

26. februar 2024 | 15:30

Sted

Ligeværd

Evald Krogs Gade 14C

8000 Aarhus

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd Fagligt Forum kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.995. Beløbet er ikke momspligtigt

Billetter

Registration Information

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse