Kurset henvender sig bl.a. til uddannelsessteder, Produktionsskoler, UU Vejledere samt Jobcentre. Formålet med den kommende reform er, at unge under 25 år i større omfang skal gennemføre en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Faktablad Den ny forberedende grunduddannelse (FGU)

Dato og tid

Start:

18. april 2018 | 09:00

Slut:

18. april 2018 | 16:00

Sted

Mødecenter Odense

Buchwaldsgade 48

5000 Odense

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22 26 85 62

Pris

Medlem Ligeværd: Kr. 2.170
Ikke medlemmer: Kr. 2.895.
Beløbet er ikke momspligtigt.

Regeringen forventer at fremsætte lovforslag til den ny forberedende grunduddannelse (FGU) i februar 2018. Som baggrund for lovforslaget foreligger en rapport fra et ekspertudvalg af den 28. februar 2017: Bedre veje til en ungdomsuddannelse, regeringens udspil fra den 10. maj 2017: Tro på dig selv – det gør vi samt den politiske aftale om reformen af det forberedende område fra den 13. oktober 2017.

Formålet med den kommende reform er, at unge under 25 år i større omfang skal gennemføre en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse eller få fodfæste på arbejdsmarkedet. I denne forbindelse skal der ske en sammenlægning af produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU), erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU) samt ordblindeundervisning for voksne (OBU). Dermed skal der skabes én indgang for de unge på det forberedende område.

Ifølge den politiske aftale skal alle unge have en uddannelsesplan, der skal være et erhvervsrettet sigte og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) skal omlægges til en koordineret kommunal ungeindsats, hvor den unge tildeles en kontaktperson. Herudover skal den ny FGU forankres i statsligt selvejende institutioner, hvor kommunerne skal bidrage til finansieringen.

Et mere detaljeret program for kursusdagen bliver fremlagt, når lovforslaget til FGU-reformen er blevet fremsat i folketinget.


Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse