Spørgsmålet om inklusion af børn og unge i folkeskolen har været omdiskuteret i flere år og er blevet afdækket i flere undersøgelser. Hvor de fleste er enige om, at hensigten med inklusion er en god ide såvel for den enkelte som for fællesskabet, så har det samtidig vist sig, at der næppe er enighed om, hvordan inklusion kan/skal/bør foregå i praksis.

På dette kursus gennemgås det retlige grundlag for inklusion i folkeskolen i henhold til folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger samt ved inddragelse af relevante afgørelser fra Ankestyrelsen og Klagenævnet for Specialundervisning.

Program:

 • Supplerende undervisning, faglig støtte samt personlig assistance i den almindelige skoleklasse m.v.
 • Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, herunder:
  • Specialpædagogisk bistand under/over 9 timer pr. uge
  • Specialklasser
  • Specialskoler
  • Regionale undervisningstilbud
 • Sagsbehandling i forbindelse med vurdering, beslutning og henvisning m.v., herunder PPR/PPV
 • Centrale forvaltningsretlige regler
 • Klage over afgørelser fra skoleleder og kommune
 • Retsgrundlag og praksis omkring skolevægring
 • Andre forhold af betydning for området
 • Kommende ændringer

Underviser: Jurist Jannie Dyring

Du kan downloade kursusprogrammet her: Kursusbeskrivelse Inklusion i Folkeskolen den 6. september

 

Dato og tid

Start:

6. september 2022 | 09:30

Slut:

6. september 2022 | 15:30

Sted

Munkegården

Vejrupvej 2

5464 Brenderup

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.170. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.895.
Beløbet er ikke momspligtigt


Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse