Med LAB-reformen den 1. januar 2020 blev handicappede som selvstændig målgruppe i LAB overført til HKL. I denne sammenhæng blev der bl.a. indført regler om ansættelse med løntilskud i HKL for personer omfattet af loven. Udover samspillet mellem HKL og LAB reguleres handicappedes forhold også af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap samt af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Udover ovenstående afsluttes den samlede evaluering af det specialiserede socialområde i 2021, hvilket skal danne grundlag for en kommende national specialeplanlægning med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner. Denne evaluering vil danne grundlag for reformen af det specialiserede socialområde (serviceloven).

På denne kursusdag behandler vi følgende:

  • Handicapbegrebet i dansk ret, EU-ret og Handicapkonvention
  • Handicapkompensationsloven, herunder

o Formål og personkreds

o Fortrinsadgang

o Personlig assistance

o Ansættelse med løntilskud

o Hjælpemidler i forbindelse med løntilskudsansættelse efter HKL og LAB

o Klageadgang

o Finansiering

  • Forskelsbehandlingslov
  • Forskelsbehandlingslov på arbejdsmarkedet
  • Evaluering af det specialiserede socialområde – reform af serviceloven

Underviser: Jurist Jannie Dyring

Download kursusbeskrivelse her:Kursusbeskrivelse Handicapområdet den 29. sep

Dato og tid

Start:

29. september 2021 | 09:30

Slut:

29. september 2021 | 15:30

Sted

Munkegården

Vejrupvej 2

5464 Brenderup

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.170 inkl. forplejning samt materiale. pris ikke medlemmer kr. 2.895. Beløbet er ikke momspligtigt.


Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse