Flere og flere børn mistrives i folkeskolen. Hvad betyder det, for den indsats der skal hjælpe dem videre i uddannelse og beskæftigelse?

Programmet omhandler bl.a. 

Inklusionsrapport 2022 v/ direktør i ADHD foreningen Camilla Lydiksen.

Inklusionsrapporten, der udkom i maj 2022, viser, at der fortsat er udfordringer med inkluderende indsatser i skolen. Andelen af elever, der har et støttebehov er stigende, og ifølge rapporten får flere og flere børn ikke den hjælp de har behov for. Camilla Lydiksen fremlægger rapportens hoved konklusioner som første perspektiv på dagens senere drøftelser af vilkårene for arbejdet med udfordrede unge.

Hvad fortæller børn selv om deres skolegang og trivsel v/ konsulent i Børns Vilkår Marie Christine Hultberg.

Hvad siger børnene selv om deres skolegang og trivsel, når vi spørger dem? Med udgangspunkt i Børns Vilkårs statusrapport: ”Svigt af børn i Danmark” samt analysenotatet ”Børn med særlige behov trives dårligere i skolen end deres klassekammerater” vil vi dykke ned i børnenes

perspektiv. Hvis vi skal hjælpe de børn, der kommer ud af skolen med vanskelige erfaringer, må vi forstå, hvad de selv tænker.

Oplægget er andet perspektiv på dagens senere drøftelser.

Skolevægring v/Cand. pæd.pæd psyk Mette Jessen

I lyset af, at antallet af elever med særlige behov og skolevægring er stærkt stigende, spørger vi, hvilke udfordringer og opgaver det stiller de professionelle, der skal samarbejde med de unge ift. deres videre vej til uddannelse og beskæftigelse. Mette Jessen kommer med bud på, hvordan man som professionel griber det an – og hvordan man bedst klædes på til at løse opgaven?

Fælles drøftelse

Sammen drøfter vi i grupper og plenum, hvordan  vi som professionelle i vores respektive indsatser og sektorer arbejder med unge, der har alvorlig skole-mistrivsel med i bagagen.

 

Du kan downloade programmet her: Invitation konference - Færdig med folkeskolen

 

 

 

Dato og tid

Start:

14. september 2022 | 10:00

Slut:

14. september 2022 | 15:00

Sted

Innovationsfabrikken Kolding

Birkemosevej 1

6000 Kolding

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Pris kr. 1.195 inkl. forplejning.
Beløbet er ikke momspligtigt.


Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse