Bliv klog på børn, unge og voksne med 2 til flere diagnoser?

Et kursus i hvordan hjernen fungerer i relation til mennesker med komorbiditet dvs. 2 til flere diagnoser.

Få redskaber til at hjælpe barnet, den unge samt voksne med at skabe orden i kaos, så stress og utryghed reduceres.

Det bliver en dag, hvor du får kendskab til hjernen og ADHD, lav IQ, Autisme, Add, GUA, skitzofreni, angst, depression samt andre tillægsdiagnoser. Du lærer at forstå kompleksiteten i at have flere diagnoser, og hvordan de udfordrer hinanden og hjernens funktioner. Komorbiditet sætter særlige krav til de professionelle, for at de kan understøtte den enkelte bedst mulig.

Generelt - ses der en stigning, i antallet af personer med komorbiditet som bliver visiteret til specialregi indenfor: bosted, skole, institution, støttekontaktperson eller støtte i egen lejlighed. Dette gør arbejdet for de professionelle komplekst, og kan afstedkomme øget konfliktniveau og svære samarbejdsrelationer.

 Det får du med hjem:
- generel viden om hjernen

- viden om hjernen relateret til hoveddiagnoser

- hvordan hoveddiagnoser og tillægsdiagnoser spiller sammen

- hvordan man skaber orden i kaos for mennesker med komorbiditet

- hvordan man støtter pædagogisk, så personen bliver mest selvhjulpen

Underviser: Mette Jessen er uddannet cand. pæd. pæd. psyk og har mange års erfaring i special miljø indenfor skoler og bosteder samt i terapi med børn, unge og voksne med særlige behov. Mette har en indgående viden om diagnoser samt en del praktisk erfaring.

Dato og tid

Start:

5. december 2018 | 09:30

Slut:

5. december 2018 | 16:00

Sted

Munkegården

Vejrupvej 2

5464 Brenderup

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22 26 85 62

Pris

Medlem Ligeværd Kr. 2.170
inkl. forplejning og kursusmateriale
Pris ikke medlemmer kr. 2.895


Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse