Helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer

I december 2018 blev der indgået en politisk aftale om et grundlæggende opgør med silotænkningen. I aftalen fastlægges nogle principper for den nye hovedlov, som skal skabe bedre rammer for en mere helhedsorienteret indsats for borgere med komplekse problemer, så flere bliver i stand til at mestre eget liv og få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Den kommende hovedlov indebærer, at borgere og familier, som samtykker til en helhedsorienteret plan og/eller indsats skal tilbydes en helhedsorienteret indsats med kontakt til så få myndighedspersoner som muligt, som sammen har ansvaret for at sikre en koordineret sagsbehandling på tværs af de sektorer, som indgår i den nye hovedlov.
Den koordinerende sagsbehandling skal bidrage til:
• At skabe relationen til borgeren, herunder skal antallet af sagsbehandlere og kontaktpersoner begrænses mest muligt
• At sikre den røde tråd i forløbet, herunder via en helhedsorienteret plan
• At handle på tværs, hvilket betyder, at kommunerne skal udvikle lokalt tilpassede modeller for styringen af indsatsen, som i nogle tilfælde ventes at bryde med den nuværende fagopdelte organisationsform
• At følge op på fremdriften, herunder at der på tværs af de involverede fagområder skabes en fælles ramme for dokumentation og opfølgning på progression for borgeren
• At bygge broen videre, herunder skal kommunerne have et stærkt fokus på at skabe gode samarbejdsformer med virksomheder og civilsamfund, som sagsbehandleren kan trække på
Den 1. juli 2018 trådte lov nr. 707 om mulighed for at udarbejde en helhedsorienteret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer i kraft. Efter lovprogrammet for 2019-2020 er det herefter planen at fremsætte et lovforslag i februar 2020, som bl.a. skal skabe grundlag for at træffe én samlet afgørelse om støttepersonordninger i form af mentorstøtte efter LAB og socialpædagogisk bistand efter SEL samt tydeliggøre mål om rehabilitering og beskæftigelse i handleplansbestemmelsen (SEL §§ 81 og 141).
Når ovennævnte lovforslag er fremlagt i Folketinget vil der blive udarbejdet en mere konkret beskrivelse af indholdet på dette kursus.

Underviser: Jannie Dyring

Download kursusbeskrivelse: Kursusbeskrivelse Den nye hovedlov

Dato og tid

Start:

1. september 2020 | 09:30

Slut:

1. september 2020 | 15:30

Sted

Bøgevangskolen

Bøgevang 18

7100 Vejle

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22 26 85 62

Pris

Medlem Ligeværd Kr. 2.170 inkl. forplejning og kursusmateriale.
Pris ikke medlemmer kr. 2.895.
Beløbet er ikke momspligtigt.


Vi står klar til at hjælpe

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse