Den nye Barnets Lov

Den 1. oktober 2023 skal Barnets lov erstatte den del af serviceloven, som omhandler støtte til børn og unge med behov for særlig støtte som følge af sociale udfordringer eller nedsat funktionsevne. I Barnets lov samles de eksisterende regler i serviceloven, der omhandler støtte til børn og unge samt familier, der har brug for hjælp, herunder på grund af en funktionsnedsættelse hos barnet eller den unge. Herudover ændres en række regler, herunder bl.a. i forhold til en styrkelse af børn og unges rettigheder.

På denne kursusdag gennemgår vi det generelle indhold af den nye Barnets Lov, herunder med et særligt fokus på støtten til unge og deres overgang til voksenlivet.

Program

 • Baggrund og formål med den nye lov
 • Barnets og den unges rettigheder samt grundlæggende principper
 • Afdækning og udredning af barnets eller den unges behov, herunder screening, afdækning, udredning m.v.
 • Hjælp og støtte, herunder rådgivning, tidligt forebyggende indsatser, støttende indsatser til børn, unge og familier, økonomisk støtte m.v.
 • Anbringelse, herunder anbringelsessteder for børn og unge m.v.
 • Hjælp til barnets forældre, herunder støtteperson og forældrehandleplan m.v.
 • Hjælp og støtte til børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier, herunder rådgivning og vejledning, undersøgelse og behandling m.v.
 • Barnets plan, herunder opfølgning m.v.
 • Ophør af indsatser og hjemgivelse m.v.
 • Samvær og kontakt m.v.
 • Ungestøtte og overgang til voksenlivet, herunder
  • Ungeplanen
  • Helhedsorienteret plan
  • Ophør af en anbringelse og videreførelse af støtte
  • Ungestøtte til unge fra 18 til 22 år
  • Forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse
 • Regler for særligt udsatte børn og unge i forhold til overgreb eller kriminalitet m.v.
 • Underretning samt sagsbehandling og klage m.v.
 • Tilsyn, koordination og rådgivning samt finansiering m.v.

Underviser: Jannie Dyring

Du kan downloade programmet her: Kursusbeskrivelse Barnets Lov den 19. september

Dato og tid

Start:

19. september 2023 | 09:30

Slut:

19. september 2023 | 15:30

Sted

Fyn

Lokation kommer senere

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.995. Beløbet er ikke momspligtigt

Billetter

Registration Information

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse