Vi kender alle følelsen af, gerne at ville kunne gøre ting selv, og at følelsen af medejerskab i eget liv har betydning for vores livskvalitet. De fleste af os får gennem vores opvækst vist og lært hvordan man udfører dagligdagens gøremål, således at vi vokser op og er uafhængige af andre mennesker.

Men ikke alle har gennem livet fået vist og lært, hvordan dagligdagens gøremål udføres eller struktureres, og herved kan det blive svært at overskue, hvor man starter, og hvor man slutter. Nogle borgere med særlige behov kan have svært ved at overskue dagligdagens gøremål og ved måske ikke, at vasketøjet skal deles op i forskellige vaske afhængig af type og farve. Eller at tallerkner skal vaskes op efter brug. De skal derfor lære om dagligdagens gøremål – både dem, der for størsteparten af os bare gøres uden, at der tænkes over det, samt dem som skal planlægges ind i hverdagen.

Som uddannet pædagog med 15 års erfaring som skolepædagog på specialskole hovedsageligt med udskolingselever, har jeg gennem mit arbejde erfaret, hvor vigtigt det for nogle unge er, at få så bred en viden som muligt inden for dagligdagens gøremål. Dette for at opgaven kan udføres med minimal personstøtte – både hvad angår planlægning/strukturering samt selve udførelsen. Denne viden og erfaring fra mit praktiske virke har været udgangspunktet for mit forfatterskab af ADL hæfterne fra forlaget Vektor.

På kurset vil jeg give mit bud på, hvordan man som fagpersonale kan vende blikket mod at hjælpe, guide og støtte borgere med særlige behov i at blive aktivt deltagende i eget liv. Dette med hovedvægten på, hvordan man eksempelvis med fordel kan arbejde pædagogisk med udgangspunktet i ADL materialet, således at borgerne kan tilegne sig færdigheder dels gennem praksis erfaringer, men også gennem de forskellige øvelser og opgaver, der indgår i materialet.

ADL materialer fra forlaget Vektor kan ses her:

https://forlagetvektor.dk/fag/almindelig-daglig-laering/

Der vil være mulighed for at købe materialer på dagen.

Underviser: Skolepædagog Mette Damkjær

Du kan downloade kursusbeskrivelsen her: Kursusbeskrivelse ADL kursus den 16. maj

Dato og tid

Start:

16. maj 2023 | 09:30

Slut:

16. maj 2023 | 15:30

Sted

Fyn

Lokation kommer senere

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Medlem Ligeværd kr. 2.270. inkl. forplejning og kursusmateriale.
Ikke medlemmer kr. 2.995. Beløbet er ikke momspligtigt

Billetter

Registration Information

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse