For medarbejdere og ledere med interesse for børn, unge og voksne med særlige behov 

Torsdagens program 

Introduktion til dette års tema v/ Esben Kullberg.

Unges trivsel og fællesskaber - et spørgsmål om velvære, virke og vellidthed v/ Jens Christian Nielsen, analysechef ved Kulturens Analyseinstitut, Lektor v. DPU og ungdomsforsker.

Der sættes lys på unges trivsel og mistrivsel, og hvornår det er svært at være ung. Der vil være fokus på unges perspektiver på, hvad der skaber trivsel og fællesskab, og hvad vi kan gøre for at fremme trivsel, fællesskab og tilhør. I den sammenhæng spiller undervisere en central rolle både gennem relationer til de unge, men også gennem undervisningspraksis og rammesætning af læringsmiljø og klassefællesskaber. Det har stor betydning for elevernes trivsel og læring, uanset om skole og undervisere arbejder aktivt og eksplicit med det eller ej. Undervisning er ikke en uskyldig praksis.

Fællesskaber under pres v/ Merete Riisager, cand.mag.pæd., forfatter, foredragsholder og fhv. undervisningsminister.

Børn og unge har aldrig haft bedre rammer, når det kommer til sundhed, skolegang og fravær af vold i hjemmet. Alligevel ser vi, at trivslen falder for en stor gruppe af unge. Hvad er der på spil? Spørgsmålet er komplekst, og der er mange faktorer, der spiller ind. Her dykkes ned i den individualisering, der stiller historisk høje krav til børn og unge om at skabe deres egne liv og identiteter, og udforske, hvordan denne tendens spiller sammen med nogle fællesskaber, der har svært ved at holde sammen på sig selv. Når fællesskaberne lider, står de unge med en større usikkerhed og ensomhed i livet.

Når fællesskaber lider, står de unge med en større usikkerhed og ensomhed i livet v/  Thomas Buch, forstander Ulbølle efterskole.

Med udgangspunkt i Meretes tese deles oplevelser fra praksis på en specialefterskole og STU, og det rejser spørgsmål som:

Er fællesskabet stadig vigtigt og oplever vi, at fællesskabet er under pres? Hvordan balancerer vi mellem individuelle hensyn (særaftaler) og fællesskabet? Og kan og skal vi stille krav til vores unges evne/vilje til at deltage i fællesskabet?

Sessioner  - Du skal vælge to sessioner
1. UFL-klubberne - Fritidstilbuddet specialdesignet til unge
med særlige behov
.
2. S
pecialskole og/eller talentudviklingsmiljø i verdensklasse.
3. JobAlliancen -  afslutning på 1.0, STU-elevers vej til job.
4. SUMH - Digitale kompetencer.
5. Headspace - nogen at tale med.


Jeg er så syg i hovedet, at jeg næsten er normal -  Sara Hauge, danmarksmester i Poetry slam. Med et mix af alvor og humor, giver Sara et indblik i sin livshistorie.

Generalforsamling -  Alle er velkomne.

Middag

Fredagens program

Hotdogs, forsæder og sociale teknologier: Unges digitale liv som med- og modspiller i en specialskolekontekst. v/ Henrik Søndergaard Nielsen, Projektleder, fhv. UC-adjunkt, lærer og afdelingsleder.

Skoleglæde, digital dannelse, empowerment og hvordan sociale fællesskaber kan opstå og destrueres gennem digitale aktiviteter. Med afsæt i praksis fortælles om, hvordan et team omkring en gruppe unge med autismediagnoser eksperimenterede med at omfavne elevernes digitale liv og interesser i arbejdet med trivsel og undervisning. Teamet blev fulgt af et forskningsprojekt på Aalborg Universitet. Oplægget inddrager læringsteoretiske overvejelser, teknologifilosofiske betragtninger og tanker om, hvad det gode børn og unge-liv er for neurodivergente mennesker, og hvem der har definitionsretten til at udtale sig om det.

Ligeværd faciliterer en fælles drøftelse om fællesskaber i den pædagogiske praksis

Tak for denne gang

 

 

I programmet kan du læse mere om de forskellige sessioner. Du kan downloade programmet her: Invitation årskonference 2023

                                                                           

Dato og tid

Start:

16. november 2023 | 09:30

Slut:

17. november 2023 | 13:00

Sted

Comwell Middelfart

Karensmindevej 3

5500 Middelfart

Kontakt

Tina Navne

tina@ligevaerd.dk

22268562

Pris

Pris: 3.295,00 kr. for medlemmer med overnatning og 3.595,00 kr. for IKKE medlemmer
Beløbet er ikke momspligtigt.

Billetter

Registration Information

Rådgivning

Ligeværd støtter unge med særlige behov og deres forældre med råd og vejledning.

Kontakt ligelinie

Bliv en del af fællesskabet

Vær med til at gøre en forskel for børn, unge og voksne med særlige behov…

Ja tak - vis mig hvordan

Ligeværd

Vi hjælper dig og din familie med alt fra netværk til beskæftigelse