Lokalforeningen Thy-Mors

Lokalforeningen i Thy-Mors har et tæt samarbejde med Unge for Ligeværd i Thisted. Bestyrelsen holder deres møder i de lokaler, som også UFL-klubben bruger - nemlig Café Ligeværd. Kontakt formanden hvis du ønsker at vide mere.

Formand:
Harald Nielsen
Sigurd Müllersvej 15,
7752 Snedsted
Tlf.: 51333579
Mail.: haraldnielsen@ofir.dk 

Næstformand og sekretær:
Anette Østergaard
Ribesvej 15,
7700 Thisted
Tlf.: 97926430/26506244
Mail.: anette7700@gmail.com

Kasserer:
Thomas Levinsen
Tanggårdsvej 3,
7700 Thisted
Tlf.: 51789674
Mail.: Thomas.levinsen@get2net.dk

Bestyrelsesmedlemmer:

Anne Torp
Eronsvej 14,
7752 Snedsted
Tlf.: 61759879
Mail.: anne.torp1@skolekom.dk

Linda Christensen
Landevejn 23,
Hurup Thy

 

 

 

 

 

 

 

 

Design by mouseketeers