Landsforeningen Ligeværd blev stiftet af Inger Agnete Grenness i 1969 som ”Foreningen til støtte af sent Udviklede”. Inger Agnete Grenness' store arbejde for målgruppen er siden blevet husket ved, at hele fire uddannelsessteder for unge med særlige behov er blevet opkaldt efter hende.

I 1974 blev tidligere Undervisningsminister K. Helveg Petersen formand for foreningen. Under hans formandskab blev der etableret lokalforeninger rundt om i landet, og medlemstallet blev mangedoblet. K. Helveg Petersens store indsats for Landsforeningen bliver hvert år mindet med uddeling af Helveg-prisen i forbindelse med det årlige arrangement, som Foreningsfællesskabet afholder. Prisen uddeles af Helveg Fonden.  

Foreningen til støtte af sent Udviklede skiftede i 1999 navn til Landsforeningen Ligeværd. De sent udviklede, som vi i dag betegner borgere med særlige behov, er stadig Landsforeningens målgruppe. Men vores stadig mere specialiserede og krævende samfund gør, at de mange tusinde, der har forladt folkeskolen uden de basale kvalifikationer, er en naturlig del af Landsforeningen Ligeværds målgruppe.

Oprindeligt arbejdede foreningen for at skabe ligeværdige basale livsbetingelser for samfundets svageste unge. I dag er Landsforeningen Ligeværd foreningen, der i forhold til såvel arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, boligområdet, kulturpolitik og fritidstilbud, arbejder for at skabe ligeværdige livsbetingelser for alle borgere med særlige behov, begrundet i boglige indlærings- og funktionsmæssige forhold.   

I 2007 indgik Landsforeningen Ligeværd i Foreningsfællesskabet Ligeværd, som udgøres af 6 organisationer, der alle arbejder for borgere med særlige behov.

I 2019 skal vi fejre foreningens 50 års jubilæum.

Design by mouseketeers