Sekretariatet

 

Sekretariatet består dels af konsulenter og projektmedarbejdere tilknyttede medlemsorganisationer og dels af administrativt personale samt en informationsmedarbejder og sekretariatschef.

Konsulenterne og projektmedarbejderne koncentrerer primært deres indsats hos medlemsorganisationerne, men danner også et internt netværk, som støtter og udveksler viden med hinanden.

Det administrative personale varetager både den økonomiske og medlemsmæssige administration for alle 6 medlemsorganisationer.

 

Esben L. Kullberg, sekretariatschef

Direkte: 86208577

Lena Donkjær Andreasen, Souschef i Ligeværd og konsulent for Unge for Ligeværd

Direkte: 86208578

Jens Thygesen, konsulent

Mobil: 2096 1539

Lene Laursen, bogholderi- og regnskabsassistent

Direkte: 86208571

Peter Christensen, kommunikationsmedarbejder

Direkte: 86208574

Mette Davidsen, Udviklingskonsulent i UFL og projektleder for Digisafe

Direkte: 86208576

Julie Fabian, socialfaglig konsulent for Landsforeningen Ligeværd

Direkte: 86208572

 

Cecilie Friis Broundal, projektleder for  Forældrekurser og netværk

Direkte: 86208579

 Sofie Olesen, kontormedhjælp for Foreningsfællesskabet

Direkte: 86208570

 Thomas Halkjær, kontorelev for Foreningsfællesskabet

Direkte: 86208573

 

    

 

 

 

Design by mouseketeers